Ak nemáme zaevidované vaše nové číslo, nevieme vám doručiť SMS kód pre prihlásenie, pre reset hesla, ani pre autorizáciu platieb. Ak sa kvôli novému telefónnemu číslu neviete prihlásiť do Internet bankingu, navštívte našu pobočku a nahláste nám svoje nové číslo telefónu.  Ak používate na prihlasovanie prihlasovací kód, zmenu môžete urobiť aj v Internet bankingu, voľbou Zmeniť nastavenie profilu v rámci záložky Môj profil.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/internet-banking/zmeni-som-si-telefonne-cislo-ako-suvisi-internet-bankingom/