Novú kartu zasielame poštou zvyčajne 1,5 mesiaca pred ukončením platnosti vašej karty. PIN kód v takomto prípade zostáva nezmenený. Ak vám nebola doručená nová karta, navštívte našu pobočku alebo zavolajte na Infolinku 0850 850 555. Bezplatne vám vydáme novú kartu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/platobne-karty/konci-platnost-mojej-karty-kedy-dostanem-novu/