Zahraničný platobný príkaz môžete zadať v pobočke alebo v Internet bankingu v mene EUR, aj do krajín s inou menou ako EUR. Prijímateľovi budú pripísané peniaze v zahraničnej mene, v ktorej je vedený jeho účet. Na zadanie budete potrebovať účet príjemcu, BIC/SWIFT kód banky príjemcu, názov a adresu príjemcu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/pouzivanie-uctu/ako-viem-poslat-peniaze-do-zahranicia/