Pri inkase výšku platby a dátum platby určuje príjemca inkasa (inkasant). Pre platby prostredníctvom inkasa je potrebné mať nastavený súhlas s inkasom alebo mandát na vašom účte pre daného inkasanta. Inkasantom je najčastejšie spoločnosť, ktorej hradíte platby za dodávky plynu, elektriny a pod. Platbu banka zúčtuje na základe požiadavky inkasanta, väčšinou v takej výške, na akú bola pre vás vystavená faktúra od tejto spoločnosti.

Ako postupovať pre platby cez inkaso:

  • Kontaktujte svojho dodávateľa služby pre úhradu faktúry  inkasom.
  • Váš dodávateľ vám poskytne potrebné údaje na zadanie mandátu/ súhlasu s inkasom v banke.
  • Súhlas s inkasom alebo mandát  si viete zriadiť v pobočke, pomocou Infolinky alebo v Internet bankingu, voľbou Mandáty v záložke Moje platby.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/pouzivanie-uctu/co-je-sepa-inkaso-inkaso-ako-ho-viem-zadat/