Za zahraničný platobný príkaz Vám bude zúčtovaný poplatok v zmysle aktuálne platného Raiffeisen cenníka služieb.

So zahraničným platobným príkazom však môžu byť spojené aj dodatočné poplatky iných bánk. V prípade, že si zvolíte platobnú inštrukcia SHA – všetky dodatočné poplatky za zrealizovanie platby hradí príjemca a poplatky sú zúčtované z platby. V prípade, že si vyberiete platobnú inštrukciu OUR – príjemca dostane celú sumu platby a dodatočné poplatky uhradíte Vy po spracovaní platby.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/pouzivanie-uctu/kolko-zaplatim-za-platobny-prikaz-do-zahranicia/