Informácie o odoslaní a pripísaní finančných prostriedkov príjemcovi nájdete v nižšie priloženom prehľade. Uvedené časy spracovania platia pre platobné príkazy zadané v kalendárne dni. Výnimkou sú platby mimo SR. Ak takýto príkaz zadávate po čase uvedenom v tabuľke alebo počas víkendu/sviatku, banka spracuje príkaz najbližší pracovný deň.

  Čas predloženia Dátum spracovania v banke Dátum pripísania príjemcovi
Platba do Tatra banky a Raiffeisen banky      
Pobočka do 21:00 D D
Internet banking do 21:00 D D
Infolinka do 18:00 D D
Platba do inej banky v SR      
Pobočka do 21:00 D D+1
Internet banking do 21:00 D D+1
Infolinka do 18:00 D D+1
Platba do inej banky mimo SR      
Pobočka do 14:00 D D+1
Internet banking do 18:00 D D+1
Platba do bánk skupiny RBI      
V pobočke do 14:00 D D
Internet banking do 18:00 D D
       
Okamžitá platba v SR / mimo SR do 24:00 D D
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/pouzivanie-uctu/nova-web-stranka/