Áno, informáciu o nezrealizovanej platbe a dôvodoch jej nezrealizovania viete nájsť vo svojom Internet bankingu, v záložke Schránka správ. Zároveň vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, SMS správou alebo zaslaním listu na vašu korešpondenčnú adresu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/pouzivanie/pouzivanie-uctu/pride-mi-informacia-ak-mi-nezrealizuje-platobny-prikaz-do-zahranicia/