Výber fondu závisí od vášho postoja k riziku a výnosom. Ak ste konzervatívny a preferujete sporenie s minimálnym rizikom poklesu, zvoľte si garantovaný dlhopisový fond. Hoci vám prinesie len nízke zhodnotenie, budete mať istotu, že neprerobí. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie vyššieho dôchodku je vyššie priemerné zhodnotenie. Ak ho chcete získať, zvoľte si negarantovaný akciový fond. V ňom môže hodnota majetku aj dočasne klesnúť, ale počas dlhého horizontu sporenia prinesie vyššie zhodnotenie..

Allianz SDSS spravuje dva fondy: GARANT – garantovaný dlhopisový fond a PROGRES – negarantovaný akciový fond. Svoje peniaze môžete aj ľubovoľným pomerom rozdeliť medzi oba fondy.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/sds/podla-coho-si-mam-vybrat-fond-ktorom-budem-sporit/