Pri automatickej obnove je vklad úročený úrokovou sadzbou platnou pre deň obnovy vkladu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/faq/vklad/aka-urokova-sadzba-plati-pripade-obnovy-vkladu/