Finančné ukazovatele

Hospodárske výsledky banky, ratingy, výročné správy a ďalšie pravidelne zverejňované finančné dokumenty a informácie.

Raiffeisen banka využíva nákladovo efektívne zdieľanie bankovej licencie s Tatra bankou, ktorá je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Uvedené finančné ukazovatele sa preto vzťahujú k Tatra banke, a. s. ako vlastníkovi bankovej licencie.

 Hospodárske výsledky banky

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/financne-ukazovatele/