Navrhovaný postup splácania po ukončení odkladu znamená, že splátky, ktoré by mal klient splácať počas obdobia odkladu splátok bude splácať až po jeho skončení, tak že k pôvodnej výške splátky sa pripočíta časť úroku za obdobie odkladu (úroky za obdobie odkladu budú rovnomerne rozpočítané na celú zvyšnú dobu trvania úveru) a doba trvania úveru sa automaticky predĺži o dobu trvania odkladu. Výsledná splátka po uplynutí odkladu tak bude mierne vyššia, pretože sa do nej premietnu úroky za dobu trvania odkladu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/dolezite-informacie/koronavirus/odklad-splatok/faq/ako-mam-chapat-bankou-navrhovany-postup-splacania-po-ukonceni-obdobia-odkladu-splatok/