google-site-verification: google877958e8a6ae5267.html

Získajte dobrý pocit

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi pomôžeme projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste váš projekt online na www.gestopremesto.sk a my podporíme v každom meste, kde máme pobočku, projekt s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

Ako môžete požiadať o finančný dar?

Prihláste váš projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberieme v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, max. 5 projektov. O výhernom projekte rozhodne hlasovanie verejnosti. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

Kto môže hlasovať za projekt, ktorý podporíme?

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Všetky výherné projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, zverejníme nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

Využite túto jedinečnú príležitosť a prispejte k zlepšeniu života vo vašom meste spolu s nami! Tešíme sa na vaše zaujímavé projekty.

VýZVY:

1. SKVALITNENIE PRÍRODNÉHO A SOCIÁLNEHO PROSTREDIA

2. PODPORA VZDELÁVANIA (ATKTUÁLNA VÝZVA)

3. PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU

4. ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/