Spracovanie platieb na konci roka 2023

| 19.12.2023

ZADÁVANIE PLATIEB PRED KONCOM ROKA

Blíži sa koniec roka, preto by sme vás radi informovali, kedy najneskôr treba zadať prevod z  účtu v Raiffeisen banke, aby sa peniaze pripísali na účet príjemcu ešte v tomto roku. Všetko sa dozviete v jednoduchej a prehľadnej tabuľke, ktorú sme pre vás pripravili.

Čo by ste potrebovali? Platba v pobočke Platba cez Internet banking a Infolinku
Potrebujem, aby peniaze z môjho účtu odišli ešte v roku 2023

 

Do SR bank - Žiadosť o platbu zadajte najneskôr 30.12.2023 do SÚ*

 

Do bank mimo SR - Žiadosť o platbu zadajte najneskôr 29.12.2023 do SÚ*

Platobný príkaz cez Internet banking zadajte:

 

najneskôr 31.12.2023 v prípade prevodu do slovenskej banky

 

najneskôr 29.12.2023 do SÚ v prípade prevodu do zahraničnej banky

 

Platobný príkaz cez Infolinku zadajte najneskôr 29.12.2023  do 19:00 hod.

Potrebujem, aby  boli peniaze do konca roka 2023 pripísané na cieľovom účte vedenom v Raiffeisen banke alebo Tatra banke.

 

Potrebujem, aby peniaze boli do konca roka 2023 pripísané na cieľovom účte vedenom v inej banke na Slovensku, ktorá je zapojená do systému okamžitých platieb.                    

 

Žiadosť o platbu zadajte najneskôr  28.12.2023 do SÚ*                 

 

Platobný príkaz cez Internet banking zadajte najneskôr  31.12.2023 do cca 24:00 hod.

 

Platobný príkaz cez Infolinku zadajte najneskôr 28.12.2023  do 19:00 hod.             

 

Potrebujem, aby peniaze boli do konca roka 2023 pripísané na cieľovom účte vedenom v inej banke na Slovensku, ktorá nie je zapojená do systému okamžitých platieb.                   

 

Žiadosť o platbu zadajte najneskôr  28.12.2023 do SÚ*                

 

Platobný príkaz cez Internet banking zadajte najneskôr  28.12.2023 do cca 22:00 hod.

 

Platobný príkaz cez Infolinku zadajte najneskôr 28.12.2023  do 19:00 hod                  

*SÚ- systémová uzávierka bankového prac. dňa - je čas, do ktorého banka preberá alebo prijíma platby alebo iné príkazy a do ktorého realizuje transakcie so splatnosťou v deň predloženia platby resp. prijatia platby. Prevzaté resp. prijaté platby alebo iné príkazy banka spracováva počas celého bankového pracovného dňa. Platby alebo iné príkazy prijaté bankou po SÚ sa považujú za prijaté v nasledujúci bankový pracovný deň. SÚ schvaľuje banka a zverejňuje ho vo svojich obchodných priestoroch.

Všetko potrebné nájdete v jednoduchej a prehľadnej tabuľke. 

Tlačiť

Podobné správy

www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/spravovanie-platieb-konci-roka-2023/