O Raiffeisen Banke O Raiffeisen Banke

Profil banky

Sme banka najspokojnejších klientov

Prečo Raiffeisen banka

Prijmite aj vy pozvanie do Raiffeisen banky a presvedčte sa sami o výhodách, ktoré ponúka banka s dlhoročným medzinárodným zázemím.

Hlavná dôvody, prečo je radosť byť s nami

 • PARÁDNY ÚČET S VÝHODAMI PRE CELÚ RODINU
  Stačia dva jednoduché kroky a účet môžete mať bez poplatku za vedenie. Navyše s naším účtom získate neobmedzene výbery a vklady hotovosti na pobočke, výbery z bankomatov Tatra banky, platobné karty pre celú rodinu a ďalšie parádne výhody.
 • PARÁDNA PÔŽIČKA
  Našu pôžičku vybavíte za pár minút, bez poplatkov.
 • NAJSPOKOJNEJŠÍ KLIENTI
  Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste.
  Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.*
 * Na základe prieskumu  „CX & brand performance, retail and SME segment“ realizovaného spoločnosťou Ipsos, ktorý je zameraný na meranie spokojnosti klientov,  Raiffeisen banka dlhodobo dosahuje prvenstvo v segmente Mass retail  Prieskum prebieha kvartálne na vzorke siedmich slovenských bánk. Posledné meranie sa uskutočnilo 06/2022.

História

Raiffeisen banka na Slovensku sa opiera o vyše 130-ročnú tradíciu v poskytovaní bankových služieb najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group.

Riešenie v zložitých časoch

Pri jej počiatkoch stál pán menom Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ktorý v druhej polovici 19. storočia hľadal riešenie zložitej spoločenskej situácie tých časov.

Ako verejne veľmi aktívny človek, ktorý bol v priebehu rokov 1845 – 1865 starostom viacerých malých miest vo vtedajšom Pruskom kráľovstve (dnešné Nemecko), veľmi dobre poznal miestne pomery a vycítil nevyhnutnú potrebu situáciu riešiť.

Odhodlanie k zmene

V čase veľkých zmien šíriacich sa po celej Európe, keď remeselníci, farmári či drobní podnikatelia museli čeliť silným výkyvom v úrode, dopyte po produktoch a čoraz silnejšej medzinárodnej konkurencii, boli ľudia veľmi zraniteľní.

Príliš často sa dostávali do situácie, keď nemali za čo nakupovať veci nevyhnutné pre ich ďalšie hospodárenie. Boli nútení predávať svoj majetok, veľmi nevýhodne si požičať a nezriedka prišli o všetko, čo mali. Veľa ľudí sa v horších časoch dostalo do neriešiteľnej situácie. To malo vážny dopad na celú spoločnosť a Raiffeisen, ako starosta a verejne činný človek, sa cítil byť zodpovedný za týchto ľudí. Bol pevne odhodlaný situáciu zmeniť.

Vzájomná pomoc a sebestačnosť

Ako prvých oslovil bohatých ľudí z okolia, aby podporili tých, ktorí si v danej chvíli nevedeli pomôcť sami. Veľmi skoro si však uvedomil, že dlhodobo bude fungovať len riešenie postavené na princípe vzájomnej pomoci a sebestačnosti, ktoré bude ľudí motivovať a umožní im ďalej rozvíjať to, čo ich živilo. Tým riešením bolo vytvorenie prvých tzv. Úverových združení.

Prvé úverové združenia

Členmi týchto združení boli „obyčajní“ ľudia, ktorí spoločne zhromaždili dostatočný kapitál, a keď sa niektorý z členov dostal do nepriaznivej finančnej situácie, mohol si jednoducho a za férových podmienok požičať od svojho združenia. Členovia tak mohli aj v „horších časoch“ zabezpečiť chod svojej dielne, farmy či malého obchodu. Združenie bolo teda úplne sebestačné a nemuselo sa spoliehať na pomoc bohatých, čo priaznivo vplývalo na jeho rozvoj a upevnenie finančnej istoty svojich členov.

Založenie bankovej skupiny

Postupne takéto združenia vznikali v čoraz väčšom počte mestečiek a miest. Vznikli prvé regionálne úverové družstvá, ktoré koordinovali činnosť tých miestnych. Časom vznikla prirodzená potreba vytvoriť centrálnu banku, ktorá bude poskytovať potrebnú podporu regionálnym bankám. Táto prvá centrálna banka zastrešila celý trojúrovňový bankový systém a dodnes tvorí pevný základ bankovej skupiny Raiffeisen.

Hodnoty zostávajú

Spoločenská zodpovednosť jej zakladateľa stála za jej vznikom a zostáva jej základnou hodnotou aj po vyše 130 rokoch. Banková skupina Raiffeisen už od svojho počiatku aktívne prispieva k rozvoju spoločnosti, v ktorej pôsobí, vďaka čomu sa môže sama ďalej rozvíjať. Aj preto v súčasnosti v Rakúsku možno ťažko nájsť mesto bez ulice či námestia s menom Raiffeisen. Odkaz nášho zakladateľa žije dodnes.


Identifikačné údaje

Obchodné meno: Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma: organizačná zložka podniku
Register: obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Adresa elektronickej pošty: [email protected]
Orgán dohľadu a sídlo:  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/o-raiffeisen-banke/