Súťažíme o 13. plat

Zapojte sa do našej súťaže a vyhrajte skvelú výhru vo výške Vášho platu, a to až do 1000 EUR. Do súťaže sa viete zapojiť nasledovne:

  • prihláste sa do svojho Internet bankingu,
  • vyjadrite záujem súťažiť na obrazovke súťaže,
  • nechajte si zaslať svoj príjem na účet vedený v Raiffeisen banke aspoň vo výške 400 EUR

Pod príjmom rozumieme pre účely tejto súťaže jeden a to najvyšší jednorazový bezhotovostný kredit v minimálnej výške aspoň 400 EUR, ktorý sa pripíše na Váš účet v dátume trvania súťaže. Výnimkou je kredit z Vášho iného účtu vedeného u nás alebo v inej banke.

Piatich výhercov 13. platu žrebujeme už 9.12.2022. Výška výhry je suma Vášho platu, najviac do sumy 1000 EUR.

Súťaž trvá od 14.10.2022 do 30.11.2022 pre vybraných klientov.

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/sutaze/sutaz-13-plat/