Narodeninový špeciál Narodeninový špeciál

Narodeninový špeciál

Pomáhame vám už 10 rokov a pri tejto príležitosti vyhlasujeme špeciálnu výzvu!

Hľadáme projekty, ktorých cieľom je skvalitnenie života nás všetkých. Chcete skrášliť svoje mesto, zariadiť odbornú účebňu, alebo kúpiť vybavenie pre športový klub?

Prihláste váš projekt do 15.mája 2023 do našej výzvy a ten najlepší v každom kraji podporíme sumou 1 000 €.

 

Priebeh výzvy:

Prihlasovanie projektov:
od 1. 4. do 15. 5. 2023

Hlasovanie verejnosti:
od 1. 6. do 30. 6. 2023

Vyhlásenie víťazov projektov:
3. 7. 2023

Viac informácií nájdete na www.gestopremesto.sk

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/narodeninovy-special/