Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu

Raiffeisen banka podporí:

 • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
 • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže
 • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.
   

Prihlasovanie projektov:
od 2. 7. do 15. 8. 2019

Hlasovanie:
od 1. 9. do 30. 9. 2019

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 10. 2019

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

 • Materské, základné a stredné školy
 • Mimovládne neziskové organizácie
 • Mesto alebo obec
 • Verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury-sportu/