Dovoľujeme si vás informovať o úprave otváracích hodín pobočiek Raiffeisen banky z dôvodu nových protipandemických opatrení a sviatkov. Viac informácií

Dovoľujeme si vás informovať o úprave otváracích hodín pobočiek Raiffeisen banky z dôvodu nových protipandemických opatrení a sviatkov. Viac informácií

Podpora vzdelávania Podpora vzdelávania

Gesto pre vaše mesto

Záleží nám na kvalite vášho života. Preto sme sa rozhodli podporiť skvalitnenie prostredia vo vašom meste.

Prihláste svoj projekt na obnovu parkov, ihrísk, športovísk či iného verejného priestranstva alebo projekty zamerané na spoločenské, športové a kultúrne aktivity určené pre verejnosť.

Víťazný projekt v každom kraji získa 2 000 €.

 

Priebeh výzvy:

Prihlasovanie projektov:
od 2. 4. do 15. 5. 2021

Hlasovanie verejnosti:
od 1. 6. do 30. 6. 2021

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 7. 2021

Viac informácií nájdete na www.gestopremesto.sk

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/podpora-vzdelavania/