Podpora vzdelávania Podpora vzdelávania

Moderná škola

Vzdelanie prináša lepšiu budúcnosť!

Doprajme deťom moderné učebné pomôcky, krajšie školské priestory či zaujímavé vzdelávacie aktivity.

Prihláste váš projekt do 15.novembra 2021 do našej výzvy a ten najlepší v každom kraji podporíme sumou 2 000 €.

 

Priebeh výzvy:

Prihlasovanie projektov:
od 2. 10. do 15. 11. 2021

Hlasovanie verejnosti:
od 1. 12. do 31. 12. 2021

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 1. 2022

Viac informácií nájdete na www.gestopremesto.sk

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/podpora-vzdelavania/