Podpora vzdelávania Podpora vzdelávania

Gesto pre radosť

Tešíme sa s vami zo života! Preto sme sa rozhodli podporiť projekty, ktoré prinesú vo vašom okolí radosť malým aj veľkým.

Prihlásiť ich môžete do 15. augusta 2021.

Víťazný projekt v každom kraji získa 2 000 €.

 

Priebeh výzvy:

Prihlasovanie projektov:
od 2. 7. do 15. 8. 2021

Hlasovanie verejnosti:
od 1. 9. do 30. 9. 2021

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 10. 2021

Viac informácií nájdete na www.gestopremesto.sk

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/podpora-vzdelavania/