Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia

Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia

Raiffeisen banka podporí:

  • aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
  • iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
  • obstaranie materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).


Prihlasovanie projektov:
od 2. 1. do 15. 2. 2019

Hlasovanie:
od 1. 3. do 31. 3. 2019

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 4. 2019

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • Materské, základné a stredné školy
  • Mimovládne neziskové organizácie
  • Mesto alebo obec
  • Verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/skvalitnenie-prirodneho-socialneho-prostredia/