Zachovanie kultúrnych hodnôt Zachovanie kultúrnych hodnôt

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Raiffeisen banka podporí:

  • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
  • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
  • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

Prihlasovanie projektov:
od 2. 10. do 15. 11. 2019

Hlasovanie:
od 1. 12. do 31. 12. 2019

Vyhlásenie víťazov projektov:
2. 1. 2020

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

  • Materské, základné a stredné školy
  • Mimovládne neziskové organizácie
  • Mesto alebo obec
  • Verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-mesto/zachovanie-kulturnych-hodnot/