5 výhod zelene v mestách, vďaka ktorým je náš život kvalitnejší

| 02.03.2018 | 4 minúty čítania

5 výhod zelene v mestách, vďaka ktorým je náš život kvalitnejší

Nikoho snáď netreba presviedčať, že parky a zelené plochy v mestách sú nielen pekné, ale aj užitočné. Inštinktívne to cítime – aj tí, ktorí prírodu obzvlášť neobľubujú. Pozrime sa však na zjavné dôvody: prečo by sme mali mať čo najviac zelene v mestách?

Čistí vzduch

Oxid dusičitý (NO2) je plyn, ktorý vzniká „vďaka“ kyslým dažďom a smogu. Okrem toho, že dráždi sliznice dýchacích ciest, taktiež znižuje našu imunitu. Preto sa v meste zíde každá pomôcka, ktorá dokáže eliminovať túto škodlivú látku. Najefektívnejším nástrojom sú zelené plochy – čo je napríklad dôvodom toho, že okraje ciest zvyknú byť vysadené stromami.

V mestách poslúžia aj takzvané „zelené steny“, čiže steny domov, ktoré sú obrastené zeleňou. Tie, spolu so zelenými strechami, dokážu redukovať množstvo oxidu dusičitého o 40 % viac než bežné budovy.

Rastliny produkujú kyslík a súčasne zachytávajú oxid uhličitý (CO2). Následne ho vo fotosyntéze premieňajú na glukózu. Pomáhajú ho „odchytávať“ ešte predtým, ako by vnikol do vyšších vrstiev atmosféry. Týmto zabraňujú tvorbe skleníkového efektu a zvýšeniu teploty ovzdušia.

Podporuje biodiverzitu

Veľkomestá nie sú práve miestom, kde by sa darilo rozmanitým ekosystémom. Blízkosti človeka a špecifickým životným podmienkam sa prispôsobilo len niekoľko živočíšnych druhov. Aj keď nežijeme v totálnej izolácii od zvierat, mestské ekosystémy sú oveľa chudobnejšie než tie prírodné. Navyše, často v nich dominuje zopár druhov na úkor iných.

Parky poskytujú miesto pre život vtákom, hmyzu, veveričkám, krtkom, ježkom či plazom. Tým prispievajú k obohacovaniu biodiverzity, stabilizácii ekosystému a súčasne aj k väčšej psychickej pohode ľudí. Predsa čím bližšie máme k prírode, tým pokojnejší a spokojnejší sme.

Znižuje teplotu

Letné horúčavy uprostred betónového mora dokážu zatočiť aj s najzdravšou hlavou. Obzvlášť nimi trpia malé deti či seniori, ktorých môže postihnúť dehydratácia či prehriatie organizmu. Mnohí sa proti nej chránia pomocou klimatizácie, tá však má viacero nevýhod:

 

  • Jej používaním si vytvárame veľký teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom, ktorý koniec koncov pôsobí na naše telo ešte horšie než samotné horúčavy.
  • Klimatické zariadenia sú drahé a nie každý si môže dovoliť ich kúpu či prevádzku.
  • Má zlý dopad na prostredie kvôli vysokej spotrebe elektrickej energie. Navyše klímy musia nadbytočnú teplotu niekam odviesť, čím vo veľkej miere zvyšujú vonkajšiu teplotu.

 

Parky a zeleň sú prirodzenou a ekologickou „klimatizáciou“ mesta. Výskumy preukázali, že súvislá línia parkov dokáže znížiť najvyššiu dennú teplotu o vyše 4 stupne Celzia.

Je to terapia pre chorých a osoby s postihnutím

Ak chceme reálne pomôcť znevýhodneným deťom, potrebujeme im zabezpečiť citlivé zaobchádzanie, špeciálne prostredie a odlišné priestory, než majú k dispozícii „bežné“ deti. Potvrdzujú to aj slová pracovníkov Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne, ktorí získali podporu od Raiffeisen banky v rámci projektu Gesto pre mesto.

„Preto vkladáme do tohto projektu veľa nádeje, aby sme pomohli našim žiakom žiť plnohodnotný život. Vychádzame však z praxe a vieme, že naši žiaci potrebujú bezbariérový vstup, ako aj veľa času stráveného v prírodnom prostredí, ktoré ich duševne napĺňa.“

Park nebude využívaný len ako relaxačná zóna, ale aj ako živá učebná pomôcka pri výtvarnej či hudobnej výchove a pracovnom vyučovaní. Jeho súčasťou budú takisto rehabilitačné chodníky či jazierko.

Vytvára miesto na relax aj cvičenie

„Neseď stále vo vnútri, choď von, na vzduch!“ sme mohli mnohokrát počuť nielen od našich rodičov, ale aj učiteľov. Odlúčené pracovisko Súkromnej strednej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mostová vo Veľkom Mederi prišlo s myšlienkou vytvorenia relaxačného kútika pre študentov. Tí tak môžu načerpať sily v prírode medzi vyučovacími hodinami a súčasne získajú aj prekrásne miesto pre rôzne záujmové krúžky.

V Dubnici nad Váhom zas nadšenci zveľadili športovo-rekreačnú zónu Studnička. Po nainštalovaní nových lavičiek či prístrešku pre studňu si vytýčili cieľ podporiť komunitný život v tomto prostredí. Svojím nápadom si získali aj Raiffeisen banku, ktorá ich úsilie podporila 1000 eurovým darom.

V rámci programu Gesto pre mesto v prvej štvrtine roka podporujeme projekty, ktoré skrášľujú naše prírodné a sociálne prostredie. Do konca marca 2018 môžete hlasovať za idey, ktoré sú blízke vášmu srdcu.

Chcem hlasovať v programe Gesto pre mesto

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/5-vyhod-zelene-mestach-vdaka-ktorym-je-nas-zivot-kvalitnejsi.html