Test finančnej gramotnosti: zistite, ako sa orientujete vo svete peňazí

| 03.04.2018 | 4 minúty čítania

Test finančnej gramotnosti: zistite, ako sa orientujete vo svete peňazí

Pojem finančnej gramotnosti sa v poslednej dobe často skloňuje. Neskrýva sa za tým nič viac, len to, ako dobre ste schopní orientovať sa vo finančných pojmoch a ako dobre rozumiete finančným produktom. Čím vyššiu finančnú gramotnosť máte, tým múdrejšie dokážete narábať so svojimi peniazmi. A to by chcel vedieť snáď každý.

Pripravili sme si pre vás malý kvíz, v ktorom si môžete zmerať svoje finančné vedomosti. Ste pripravení?

Otestujte sa!

1. Anna si zakúpila dlhový cenný papier firmy A&B. Tá sa jej zaviazala, že po piatich rokoch vráti Aničke 105 % sumy, ktorú za cenný papier zaplatila. Kúpila si Anna:

a. akcie

b. alebo dlhopis firmy A&B?

2. Juraj pri platení v potravinách zistil, že na bežnom účte už nemá žiadne peniaze. Jeho platobná karta mu nepovoľuje prečerpanie, takže z obchodu odišiel s prázdnymi rukami. Má Juraj:

a. kreditnú

b. alebo debetnú kartu?

3. Kedy môže banka preverovať vašu bonitu?

a. Pri zakladaní bežného účtu.

b. Pri žiadosti o úver.

c. Pri uzatvorení životného poistenia.

4. Peter si po dovolenke našiel vo vrecku plaviek nejaké forinty. Ak ich Peter našiel vo svojom petržalskom byte, ide o:

a. valutu

b. alebo devízu?

5. Ktoré číslice IBAN čísla účtu sú zároveň aj kódom banky, v ktorej je daný účet založený?

a. 1. – 2.

b. 3. – 6.

c. 13. – 26.

6. Laura vlastní 20 % akcií firmy Ovocie, a. s. Na konci každého roka jej táto firma pošle sumu, ktorá predstavuje pätinu jej čistého zisku. Laura teda dostáva vyplatené:

a. dividendy,

b. istinu

c. alebo úroky?

7. Kedy neplatíte poplatok za predčasné splatenie úveru?

a. V prvý deň splácania.

b. V deň, keď končí fixačná doba.

c. Nikdy.

8. Keď si porovnávate rôzne pôžičky, ktorý údaj by ste si mali predovšetkým všímať?

a. Výšku úrokovej sadzby.

b. RPMN, čiže ročnú percentuálnu mieru nákladov.

Správne odpovede

1. b – Pri kúpe akcií sa stávate spoluvlastníkom firmy, kým pri kúpe dlhopisov iba poskytnete firme pôžičku. V prípade akcií sa vám firma nezaručí, že dostanete naspäť určitú sumu, keďže hodnota akcií a výška dividendov (časť zisku vyplácaného akcionárom) sa vyvíja podľa situácie na trhu.

Podľa oficiálnej definície, dlhopis vyjadruje záväzok emitenta (firmy A&B) platiť veriteľovi (Anna) výnos z menovitej hodnoty dlhopisu vo vopred stanovených dňoch (v našom prípade 5 %). Firma A&B tiež má vrátiť veriteľovi menovitú hodnotu dlhopisu v termíne jeho splatnosti.

2. b – Platobné karty sú často nazývané „kreditky“. Napriek tomu väčšina ľudí má debetné karty, teda karty, ktoré vám dovolia vyčerpať z účtu len toľko peňazí, koľko tam reálne máte. Prečerpanie je možné iba s kreditnými kartami.

3. b – Bonita je číselná hodnota, ktorá ukazuje pravdepodobnosť splatenia úveru dlžníkom. Teda je to vyjadrenie vašej schopnosti splácať pôžičku a v princípe aj celej finančnej situácie. Banka ju teda vyhodnocuje v prípade, ak žiadate o úver.

4. a – Oba pojmy, valuta i devíza, označujú cudziu menu. Rozdielom je, že valutou sa nazývajú hotovostné a devízou bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene.

5. b – Prvé dve číslice IBAN čísla vášho účtu sú kontrolné. 3. až 6. číslica vyjadruje kód banky. Ďalších šesť číslic je predčíslie a zvyšné číslice sú základné číslo účtu. Prečítajte si viac o IBAN čísle účtu.

6. a – Dividenda je peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti (teda firmy Ovocie, a. s.) vyplácaný akcionárom (Laure) podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie.

7. b – Zákon vraví, že banky si nemôžu účtovať poplatok za predčasné splatenie pôžičky v ten deň, keď končí fixačná doba.

8. b – Výška úrokovej sadzby vám povie, koľko percent požičanej sumy musíte splatiť navyše. V nej však nie sú spočítané rôzne iné poplatky, ktoré ste povinní splatiť: poplatok za poistenie úveru, za vedenie účtu či za poskytnutie pôžičky. To všetko zahŕňa RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) – teda výška všetkých nákladov spojených s pôžičkou/úverom/hypotékou.

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnej-gramotnosti-zistite-ako-orientujete-vo-svete-penazi.html