google-site-verification: google877958e8a6ae5267.html

Zákonné účty

Ponúkame účet, s ktorým môžete neobmedzeme platiť platobnou kartou.

Základný bankový účet (ďalej len „Základný zákonný účet“)

Raiffeisen banka poskytuje Základný zákonný účet od 1.1.2016 fyzickým osobám v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Dokumenty na stiahnutie


Platobný účet so základnými výhodami (ďalej len „Štandardný zákonný účet“)

Raiffeisen banka poskytuje Štandardný zákonný účet od 1.2.2016 fyzickým osobám v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie:


Osobitný účet dlžníka (ďalej len „Osobitný účet“)

Raiffeisen banka poskytuje Osobitný účet od 1.1.2018 fyzickým osobám v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2019 Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/ucet/zakonne-ucty/