Spracovanie platieb na konci roka 2022

| 14.12.2022

Vianočné a novoročné sviatky ovplyvnia aj termíny bankových prevodov. Nenechávajte si preto zadávanie koncoročných platieb na poslednú chvíľu.

Odoslanie peňazí

  • na účet v Raiffeisen banke
    Ak potrebujete, aby odišli peniaze z vášho účtu na iný účet vedený v Raiffeisen banke ešte v roku 2022, štandardnú platbu je potrebné zadať najneskôr dňa 30.12.2022 do času predloženia definovaného pre jednotlivé platobné kanály. Tieto prostriedky budú na účet príjemcu pripísané v ten istý deň.
  • na účet vedený v inej banke na Slovensku
    Ak potrebujete, aby odišli peniaze z vášho účtu na účet vedený v inej banke na Slovensku ešte v roku 2022, štandardnú platbu je potrebné zadať najneskôr dňa 30.12.2022 do času predloženia definovaného pre jednotlivé platobné kanály. Tieto prostriedky budú na účet banky príjemcu pripísané dňa 2.1.2023.

Pripísanie peňazí na účet vedený v inej banke na Slovensku

  • štandardná platba
    Ak potrebuje, aby boli prostriedky pripísané na účet prijímateľa v inej banke na Slovensku ešte v tomto kalendárnom roku, štandardnú platbu je potrebné zadať najneskôr dňa 29.12.2022 do času predloženia definovaného pre jednotlivé platobné kanály. Tieto prostriedky budú na účet banky príjemcu pripísané dňa 30.12.2022.

Pripísanie peňazí na účet vedený v Raiffeisen banke 

Okamžité platby odoslané z iných bánk v prospech klientov Raiffeisen banky, prijaté dňa 31.12.2022, budú pripísané na účty ešte v ten istý deň.

Ostatné platby odoslané z iných bánk v prospech klientov Raiffeisen banky, prijaté dňa 30.12.2022 do 18:00 hod, budú pripísané na účty ešte v ten istý deň.

Detailné informácie o režime preberania a spracovania platieb na prelome rokov 2022 a 2023 nájdete v priloženom dokumente.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/spracovanie-platieb-konci-roka-2022/