5 hlavných svetových mien a ich znaky: Ako sa píšu?

| 22.01.2020 | 3 minúty čítania

5 hlavných svetových mien a ich znaky: Ako sa píšu?

Ľudia v rôznych krajinách platia rôznymi typmi peňazí. Organizácia Spojených národov v súčasnosti rozoznáva 180 svetových mien, ktoré sa používajú v 195 krajinách. Sú aj také meny, ktoré majú väčšiu váhu, ako iné. Dá sa nimi platiť v rôznych regiónoch a radia sa medzi hlavné svetové meny. Viete ich znaky napísať na klávesnici?

Americký dolár – $

Všemocný americký dolár sa dostal do obehu v roku 1872 Zákonom o razení mincí (Coinage act). USA sú najväčšou ekonomikou sveta a americký dolár sa, podobne ako iné svetové meny, viaže na HDP (hrubý domáci produkt) a správy o stave zamestnanosti a výrobe.

Americký dolár je však vo veľkej miere ovplyvňovaný aj Federálnym rezervným systémom (FED) – centrálnou bankou USA a najmocnejšou finančnou inštitúciou sveta. Takisto ho ovplyvňujú akékoľvek zmeny v politike úrokových mier. Chcete napísať znak amerického dolára? Na klávesnici použite skratku Alt 36 – $.

Európske euro – €

Keď na klávesnici napíšete skratku Alt 0128, objaví sa znak eura, oficiálnej meny 19 z 28 krajín Európskej únie. Po americkom dolári je druhou najväčšounajobchodovateľnejšou menou sveta. Názov euro sa schválil už v roku 1995 a mena sa do obehu oficiálne dostala v roku 2002. 

Eurom platia aj v špeciálnych teritóriách štátov Európskej únie, ktoré majú z rôznych historických, geografických alebo politických dôvodov zvláštne postavenie v rámci EÚ (napr. Grónsko, Azory). Navyše, ďalších 200 miliónov ľudí po celom svete platí menami viazanými na euro (napr. komorský frank, bulharský lev).

Japonský jen – ¥

Centrálnou bankou tretej najsilnejšej ekonomiky sveta, Japonska, je Bank of Japan. Riadi menovú politiku, vydávanie meny, operácie na peňažnom trhu a ekonomickú i dátovú analýzu. Výbor pre menovú politiku sa snaží najmä o hospodársku stabilitu, je v úzkom dialógu s panujúcou administratívou, pričom neustále pracuje na svojej nezávislosti a transparentnosti.

Jen bol uvedený do obehu počas reforiem Meidži v roku 1872, ktorých výsledkom bol okrem iného aj vznik centralizovaného štátu podobného európskym krajinám. Väčšinu svojej hodnoty stratil japonský jen počas 2. svetovej vojny, potom bol až do roku 1971 viazaný na americký dolár. Odvtedy jeho hodnotu určuje trh. Znak japonského jenu na klávesnici napíšte stlačením tlačidiel Alt 157 – ¥.

Anglická libra – £

Bank of England, centrálna banka Spojeného kráľovstva, slúži ako peňažný ekvivalent Federálneho rezervného systému. Anglická libra, niekedy označovaná aj ako britská libra šterlingov, je oficiálnou menou Spojeného kráľovstva a príslušných území. Ak na klávesnici napíšete Alt 156, objaví sa tento znak – £.

Švajčiarsky frank – ƒ

Na rozdiel od všetkých ostatných hlavných centrálnych bánk je Švajčiarska národná banka správnym orgánom v súkromnom a verejnom vlastníctve. V podstate ide o korporáciu s osobitnými nariadeniami. Viac ako polovicu tejto „korporácie” vlastnia a riadia suverénne kantóny Švajčiarska.

Švajčiarsky frank je oficiálnou menou vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku. Pred rokom 1798 razilo a produkovalo mince okolo 75 rôznych subjektov, vrátane 25 kantónov, 16 miest a opátstiev. Výsledkom bolo, že v obehu bolo asi 860 rôznych typov mincí s rôznou hodnotou. Švajčiarsky frank, ktorý napíšete pomocou kláves Alt 159, sa do obehu oficiálne dostal v roku 1850. 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/5-hlavnych-svetovych-mien-ich-znaky-ako-pisu/