Ľudové pranostiky na jar: Čo hovoria o počasí?

| 28.02.2023 | 4 minúty čítania

Ľudové pranostiky na jar: Čo hovoria o počasí?

Keď chceme dnes vedieť, aké bude počasie, riadime sa zväčša predpoveďami a dlhodobými štatistikami vývoja počasia. Naši predkovia však kedysi nemali také vymoženosti a riadili sa skôr vlastnou skúsenosťou. Pri opise a predpovedaní počasia im pomáhali napríklad pranostiky.

Mnohé z nich ste už určite počuli, napríklad z úst vašich starých rodičov, hoci ich sami nepoužívate. Pozrime sa bližšie na to, čo sú to vlastne ľudové pranostiky, načo slúžia alebo slúžili, a ktoré z nich sa viažu k nadchádzajúcim mesiacom jarného obdobia.

Čo sú to pranostiky?

Príslovia, porekadlá či pranostiky. S týmito ustálenými slovnými spojeniami ste sa určite stretli v školských laviciach, no možno nepoznáte rozdiel medzi nimi.

Poďme si to teda zhrnúť:

Príslovia

Zachytávajú rôzne zovšeobecnené ľudské skúsenosti a múdrosti z bežného života. Vychádzajú z pozorovacej schopnosti človeka a majú nielen opisný, ale aj poučný zámer.

Príklad: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.

Porekadlá

Narozdiel od prísloví majú porekadlá, ako ustálené obrazové výroky, len hodnotiaci či konštatujúci zámer. Často sa viažu ku konkrétnej situácii. Zároveň majú často aj humornú zložku.

Príklad: Padla kosa na kameň.

Pranostiky

Ide tiež o ustálené výroky vychádzajúce z ľudského pozorovania a skúsenosti, ktoré sa však viažu špeciálne k počasiu. Slúžili na predpovedanie budúceho vývoja počasia či plánovania poľnohospodárskych prác na základe opakujúcich sa prírodných javov.

Často sú veršované pre ľahšie zapamätanie.

Dnes vieme, aké náročné je pre meteorológov odhadnúť budúci vývoj počasia. Dôvodom sú aj klimatické zmeny, vďaka ktorým je už dnes výpovedná hodnota pranostík veľmi malá. Ťažko však povedať, ako veľmi sa pranostiky skutočne napĺňali a či našim predkom naozaj pomáhali v predpovedi.

Boli však ich jedinou možnosťou, ako sa v prírodných javoch trochu vyznať. Pripomeňme si niektoré z nich a sami usúďme, či sa v najbližších mesiacoch naplnia. 

Pranostiky na marec

Keďže marec je prvým mesiacom preklenujúcim zimu a jar, často sa pranostiky viazali k predpovedi oteplenia či naopak ochladenia.

 • Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje.
 • Keď je marec teplý, apríl je chladný.
 • Studený marec, mokrý máj - bude humno ako raj.
 • Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.
 • Marec bez vody, apríl bez trávy.
 • Daždivý marec je roľníkovo nešťastie , no suchý apríl ale ešte horšie.
 • Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
 • Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.

Pranostiky na apríl

Apríl je mesiacom, ktorý je známy premenlivým počasím a zvýšeným množstvom zrážok. Tomu odpovedajú aj mnohé pranostiky.

 • Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
 • Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
 • Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.
 • Aprílová a májová voda vypije víno.
 • Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
 • Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
 • Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
 • Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu, sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.

Pranostiky na máj

Májové pranostiky sa točia najmä okolo dažďa a vlhkosti, ktorá bola pre poľnohospodárov vždy dôležitým faktorom.

 • Studený máj, v stodole raj.
 • Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
 • Chladný máj, jahody zrelé na Turíce , jasný Urban vínom naplní pivnice.
 • Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši.
 • Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
 • Májové blato, pre hospodára zlato.
 • V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
 • Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Počas najbližších mesiacov si môžete skúsiť sami zanalyzovať, ako sa tieto pranostiky vypĺňajú. Možno budete prekvapení. :)

Zdroj: epocasie.eu

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ludove-pranostiky-jar-co-hovoria-pocasi/