Ľudové remeslá: 5 najtradičnejších remesiel na Slovensku

| 03.09.2019 | 4 minúty čítania

Ľudové remeslá: 5 najtradičnejších remesiel na Slovensku

Ľudové remeslá: 5 najtradičnejších remesiel na Slovensku

Ľudové remeslá v súčasnosti prežívajú svoj návrat. Svet sa neustále zrýchľuje a ľudia hľadajú pokoj a úľavu práve v tradíciách našich predkov. Viete, aké sú najtradičnejšie ľudové remeslá na Slovensku?

Ľudové remeslá u nás väčšinou zahŕňali tradičné spracovanie dostupných materiálov – dreva, kameňa, kovu, hliny, prútia. Hoci dnes stratili svoj praktický význam, sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a veľa ľudí sa k nim vracia a znovu objavuje aj nasledujúce remeslá.

Obľúbené včelárstvo

Med je jednou z najdôležitejších potravín súčasnosti. Tradičné včelárstvo sa vyvinulo na konci 1. tisícročia z brtníctva – lesného včelárenia, resp. koristného vyberania medu lesných včiel. Pôvodne sa včelstvo chovalo v klátoch a košoch, z ktorých sa med vyberal za cenu vyhubenia včiel.

Racionálne včelárstvo sa na Slovensku začalo presadzovať až od polovice 19. storočia. Dnes je význam včiel dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým, množstvo včelárskych nadšencov si zakladá malé včelie rodiny a stáča vlastný med. Populárny je aj chov včiel priamo
v mestách, na strechách budov, alebo v mestských parkoch.

Tradične hrnčiarstvo

Výroba keramiky z pálenej hliny patrí k najstarším remeslám na Slovensku. Úlomky keramiky dodnes pomáhajú archeológom spoľahlivo datovať jednotlivé kultúry. Rozkvet hrnčiarstva súvisel najmä s praktickými potrebami v domácnostiach. Prvý hrnčiarsky cech na Slovensku vznikol v roku 1475 v Bardejove.

Z viacerých stredísk tradičného hrnčiarstva postupne vznikli centrá keramiky, ako napríklad Modra. Hrnčiarstvo a keramická výroba sú dnes veľmi populárne. Vznikajú zaujímavé projekty, rozvíjajúce tradičné remeslá, ktoré sa snažíme podporiť v rámci programu Gesto pre mesto.

Výstavné rezbárstvo

Rezba, rytie, pílenie, brúsenie, vybíjanie, vypaľovanie. Rezbárstvo sa aj vďaka týmto technikám stalo jedným z najvýstavnejších remesiel na Slovensku. Pôvodne slúžilo ako doplnok k iným remeslám, neskôr sa plne etablovalo ako samostatná umelecko-remeselná činnosť.

Vývoj ľudového rezbárstva po roku 1989 výrazne ovplyvnil technologický posun výroby a využitie strojov. Obraz rezbára, vyrezávajúceho v teple pri peci kúsok dreva, napriek tomu pretrval do súčasnosti. Rozmanité rezbárske výrobky môžeme vidieť na jarmokoch a sú obľúbeným slovenským suvenírom.

Vandrovné drotárstvo

Špecifická forma ľudového doplnkového zamestnania, také je drotárstvo. Drotári boli podomoví opravári kuchynského riadu, prípadne hospodárskeho náčinia. Ešte začiatkom 20. storočia bolo na Slovensku 5000 drotárov, neskôr povolanie zaniklo a vyrábali sa najmä umelecké výrobky.

Drotári zväčša pochádzali z najchudobnejších vrstiev spoločnosti a často sa kvôli svojmu zamestnaniu aj natrvalo presťahovali. Drotárstvo je od roku 2017 zapísané do zoznamu praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Sme radi, že takýmto ľudovým remeslám sa vďaka našej podpore venujú aj tí najmenší.

Umelecké šperkárstvo

Medzi tradičné umelecké remeslá patrí aj šperkárstvo. Na Slovensku v minulých storočiach zaujalo popredné miesto v rámci umelecko-remeselnej tvorby. Šperkárstvo od 19. storočia významne zasahovalo do života ľudových vrstiev.

Šperky sa stali účelovým alebo ozdobným prvkom tradičného odevu v rôznych oblastiach Slovenska. Zruční majstri sa venovali výrobe rôznych puklíc, spôn, praciek a retiazok z menej hodnotných a ľahko opracovateľných kovov, ako napríklad meď, cín, olovo a ich zliatiny. Dnes sú šikovní šperkári rovnako vyhľadávaní ako v minulosti.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ludove-remesla-5-najtradicnejsich-remesiel-slovensku/