Číslo účtu: z čoho sa skladá a ako si zistiť to svoje?

| 02.10.2023 | 4 minúty čítania

Číslo účtu: z čoho sa skladá a ako si zistiť to svoje?

Číslo bankového účtu slúži na identifikáciu účtu. Pomocou neho môžete vykonávať finančné operácie. Z akých kódov sa skladá, čo je IBAN a ako nájsť majiteľa pomocou čísla účtu? Prečítajte si v našom článku.

Ako zistím číslo svojho účtu?

Sú viaceré možnosti, ako zistiť číslo účtu. Ten najrýchlejší je prihlásiť sa do internet bankingu, kde ho ľahko nájdete. Ak nemáte internet banking, skočte do ľubovoľnej pobočky vašej banky. Po predložení občianskeho preukazu dostanete kartičku s číslom vášho účtu. Číslo účtu môžete nájsť aj vo výpisoch z účtu či v SMS notifikáciách.

Ako zistiť majiteľa účtu na základe čísla?

Prišla vám na účet čiastka z neznámeho účtu a chcete zistiť, kto je jeho vlastníkom? Zo zákona nie ste povinní vrátiť tieto peniaze, kým vás o to nepožiada druhá strana. Ak sa však chcete zachovať korektne, požiadajte svoju banku o identifikáciu platby. Nejde o identifikáciu majiteľa účtu, banka vám nemôže prezradiť jeho totožnosť.

Namiesto toho vaša banka môže kontaktovať druhú banku, z ktorej prišli peniaze, a požiadať ju o súčinnosť. Následne sa majiteľ účtu môže vyjadriť, či peniaze poslal omylom, respektíve či si želá, aby ste mu čiastku vrátili.

Čo je predčíslie účtu?

Pred prechodom na jednotný formát IBAN niektoré banky používali predčíslie účtu ako svoj identifikátor. V súčasnosti sa však pri bezhotovostnom styku v SEPA zóne používa len číslo účtu v tvare IBAN a predčíslie účtu už nemusíte zvlášť vypĺňať.

Čo je IBAN?

Od 30.1.2016 sa na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách používa číslo účtu v tvare IBAN. Ide o štandardizovaný tvar, ktorý pozostáva z 24 znakov.

Ukážme si to na príklade čísla účtu SK90 1100 0000 0026 0000 0126.

  • Prvé dva znaky sú kódom krajiny, v ktorej je účet zavedený. Sú to vždy písmená, pri účtoch zo Slovenska sa používa označenie SK.
  • Zvyšné znaky IBAN-u sú už len číslice. Nasledujú 2 kontrolné číslice: 90.
  • Ďalšie 4 znaky sú kódom banky. V prípade, že máte účet u nás, v Raiffeisen banke, je to štvorčíslie 1100.
  • Nasleduje 6-znakové predčíslie účtu. Ak ste predtým nepoužívali predčíslie, v IBAN-e budú samé nuly, ako v našom príklade: 0000 00.
  • Zvyšok IBAN-u tvorí základné číslo účtu, čiže starý BBAN: 26 0000 0126.

Aké čísla účtov majú v zahraničí?

Síce sa v celej SEPA zóne používa formát IBAN, no v rôznych krajinách môže mať rôzny tvar.

  • Rakúsku sa používa 20-miestne číslo účtu, pričom každé začína písmenami AT. Nasledujú dve kontrolné číslice, 5-miestny kód banky a 11-miestne základné číslo účtu.
  • Česku je IBAN totožný so slovenským, čiže má 24 znakov a rovnaké rozdelenie.
  • Maďarsku má IBAN 28 znakov: začína písmenami HU, nasledujú dve kontrolné číslice, 3-miestny kód banky, 5-miestny tzv. branch code banky, jedna kontrolná číslica, 15-miestne základné číslo účtu a ešte jedna kontrolná číslica.
  • Na začiatku 22-miestnych nemeckých IBAN-ov sa nachádzajú písmená DE. Pokračuje dvojciferné kontrolné číslo, 8-miestny identifikátor banky a 10-miestne základné číslo účtu.
Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/cislo-uctu-z-coho-sklada-ako-si-zistit-svoje.html