Čo je to variabilný a konštantný symbol a kedy sa bez nich nezaobídete

| 07.08.2017 | 3 minúty čítania

Čo je to variabilný a konštantný symbol a kedy sa bez nich nezaobídete

S pojmami variabilný a konštantný symbol sa v elektronických platbách stretávame často. Viete však, čo presne tieto pojmy znamenajú a pri ktorých platbách sú samozrejmosťou?

Prečo potrebujeme variabilný symbol

Variabilný symbol slúži na identifikáciu platieb príjemcom. Ide o maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s inými údajmi (číslo účtu príjemcu vo forme IBAN, konštantný symbol, suma a pod.) súčasťou prevodného príkazu. Vyplniť variabilný symbol síce nie je povinné, ale pri určitých typoch platieb vám jeho nevyplnenie môže spôsobiť problémy.

Variabilný symbol sa využíva predovšetkým pri platbách za ubytovanie, energie, či za služby operátorom. Variabilný symbol býva vždy uvedený na faktúre, ktorú vám poskytovateľ služieb zašle. Ak ho nevyplníte, peniaze síce danej spoločnosti na jej účet prídu, ale ona vás nebude schopná vedieť identifikovať ako jej platiteľa. A tak sa môže stať, že sa zrazu ocitnete v zozname dlžníkov aj napriek tomu, že ste faktúru zaplatili.

Konštantný symbol je nepovinný, ale nie nedôležitý

Konštantný symbol je 4-miestne identifikačné číslo, ktoré určuje ekonomický charakter platby a spôsob platenia alebo zúčtovania. Prvé tri čísla identifikujú charakter platby a posledné číslo práve spôsob, akým bola platba vykonaná.

Konštantný symbol rozdeľujeme do 10 tried od 0 po 9. Prvé štyri triedy súvisia s platbami orgánom štátnej a verejnej správy, s úhradami medzi firmami, plnením daňových povinností a podobne. Práve preto sa s konštantným symbolom stretávajú najčastejšie menší a strední podnikatelia, ako napr. živnostníci, platiaci pravidelné odvody, poistenia a dane.

Medzi najpoužívanejšie konštantné symboly patria:

  • Platby za služby: 0308
  • Finančné platby ostatné: 0558
  • Platby poistného poisťovniam: 3558
  • Prechodne poskytnuté pôžičky: 0858
  • Splátky úverov a pôžičiek: 0168

Konštantný symbol síce nie je povinný a pri bežných prevodoch ho obyčajná fyzická osoba pravdepodobne nebude často využívať, avšak nie je nedôležitý. Pozor by si na jeho správne vyplnenie mali dať najmä podnikatelia. Nájdu ho zväčša v pokynoch od poisťovní či úradov, prípadne vo faktúrach.

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/co-je-variabilny-konstantny-symbol-kedy-bez-nich-nezaobidete.html