RPMN: Prečo by vás pri pôžičke mala zaujímať ročná percentuálna miera nákladov?

| 30.09.2021 | 5 minút čítania

RPMN: Prečo by vás pri pôžičke mala zaujímať ročná percentuálna miera nákladov?

Väčšinu ľudí pri požičiavaní peňazí zaujíma výška pôžičky a úroková sadzba. Avšak o tom, koľko skutočne zaplatia, vypovedá údaj o RPMN. Táto hodnota je takmer vždy vyššia ako úroková sadzba. Viete, čo táto skratka znamená a prečo rozhoduje o výhodnosti úveru?

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je v podstate súhrnom všetkých poplatkov a úrokov, ktoré si banka či iná nebanková spoločnosť alebo inštitúcia účtuje za to, že vám poskytne pôžičku či úver. Predstavuje teda celkové náklady na úver.

RPMN sa, podobne ako aj úrok, uvádza v percentách. Vo všeobecnosti platí, že čím je hodnota RPMN nižšia, tým je úver či pôžička lacnejšia, a teda pre vás výhodnejšia.

Aký je rozdiel medzi RPMN a úrokovou sadzbou?

Úroková sadzba predstavuje odmenu pre banku za poskytnutie pôžičky, ale nevyjadruje celkové náklady spojené s požičaním peňazí. Keďže sa RPMN a úroková sadzba uvádzajú v percentách, ľudia sa mylne domnievajú, že ide o podobné údaje. Opak je však pravdou.

Skutočnú záťaž pre vašu peňaženku vyjadruje RPMN, ktorá zohľadňuje nielen úrokovú sadzbu, ale aj dodatočné poplatky spojené s poskytnutím úveru.

Paradoxne, pri rovnakej výške pôžičky a dobe splácania vám jedna banka môže ponúknuť výhodnejšiu sadzbu, ale v konečnom dôsledku zaplatíte viac ako pri horšej sadzbe od inej banky. Dôvodom sú dodatočné poplatky. Ak by ste si porovnali RPMN oboch ponúk, ihneď odhalíte, že nižšia úroková sadzba je výhodná len zdanlivo.

Čo všetko skratka RPMN zahŕňa?

Ak je RPMN vždy vyššia ako úroková sadzba, vyvstáva otázka, čo ju navyšuje. Sú to práve spomínané poplatky, ktoré ročná percentuálna miera nákladov zahŕňa. Môžeme ich rozdeliť do 2 kategórií:

  • Jednorazové poplatky – platia sa len raz, zvyčajne hneď na začiatku pri uzatvorení úverovej zmluvy. Patrí sem napríklad poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za posúdenie žiadosti či pôžičky, ale aj znalecký posudok.
  • Opakujúce sa poplatky – platíte ich každý mesiac v rámci pravidelnej splátky pôžičky. Sem zaraďujeme poplatky spojené s vedením úverového účtu v danej banke alebo poplatky za poistenie schopnosti splácať úver.

Podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch sa do výpočtu RPMN zaraďujú všetky poplatky spojené s úverom okrem: sankcií v prípade nesplácania (úroky z omeškania), poplatkov za navýšenie úveru, nedočerpanie poskytnutého úveru, expresné spracovanie úveru, prevod finančných prostriedkov pri splácaní a poplatkov za nepovinné poistenia.

ročná percentuálna miera nákladov 

Prečo pri úveroch porovnávať RPMN

V prvom rade vám RPMN jednoznačne odpovie na otázku, ktorá ponuka je výhodnejšia. Ak uvažujete nad viacerými bankami a každá vám ponúka rovnakú výšku úveru aj dobu jeho splatnosti, vtedy je čas všímať si RPMN. Hodnota RPMN musí byť podľa zákona uvedená v zmluve.

Keď sa tam nenachádza, pôžička je považovaná za bezúročnú.

Porovnanie RPMN je výhodnejšie aj z praktického hľadiska. Percentuálna miera nákladov je vždy uvedená ako ročná. Pri úrokovej sadzbe majú banky istú voľnosť a môžu uvádzať sadzbu za rok, polrok, štvrťrok či dokonca deň. Rôzne prepočty komplikujú laikovi porovnávanie produktov.

Aká je priemerná RPMN

Za posledných 10 rokov RPMN značne klesla, najmä pri hypotekárnych úveroch. V prípade spotrebiteľských úverov sa na konci roka 2021 pohybovala pri krátko a strednodobých úveroch na úrovni 22 %. V prípade kreditných kariet činila 26 %.

Prehľad priemerných RPMN pri spotrebiteľských úveroch uvádza štvrťročne Ministerstvo financií SR. V prípade nebankových pôžičiek sa RPMN v minulosti vyšplhala až k 70 %, čo hraničí s úžerou.

Vzorec výpočtu RPMN pre úver

Vzorec na výpočet RPMN nájdete v Zákone o spotrebiteľských úveroch. Pre bežného laika je pomerne zložitý. Vo všeobecnosti ide o rovnicu medzi celkovou súčasnou hodnotou čerpaných prostriedkov a celkovou súčasnou hodnotu splátok a platieb.

Na informatívne účely môžete využiť interaktívnu kalkulačku na výpočet RPMN na Portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa pod záštitou Ministerstva financií SR.

Vplyv výšky RPMN na konečnú zaplatenú sumu najlepšie pochopíte na ukážkovom príklade:

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) v Raiffeisen banke pri Parádnej pôžičke:

  • výška pôžičky 5 000 EUR,
  • mesačná splátka: 89,77 EUR,
  • poplatok za poskytnutie: 0 EUR,
  • počet splátok/doba splatnosti v mesiacoch: 96,
  • štandardná úroková sadzba: 14,81 % p.a.,
  • RPMN: 16,09 %.

Celková suma, ktorú zaplatíte za 8 rokov je 8 423,00 EUR. S Parádnou pôžičkou od Raiffeisen banky si môžete úrokovú sadzbu a RPMN znížiť. Stačí, ak splátky posielate riadne a načas. V tom prípade vám každý rok vrátime 179 EUR a dohromady za celé obdobie získate späť 1 432 €.

Úrokovú sadzbu znížite na 9,48 % a RPMN na 9,99 %. Celkovo zaplatíte: 6 991,00 EUR. Sadzba a RPMN sú takmer rovnaké, čo znamená, že neplatíte žiadne zbytočné poplatky. Poctivosť radi odmeníme.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/rpmn-poznate-vyznam-rocnej-percentualnej-miery-nakladov.html