RPMN: Poznáte význam ročnej percentuálnej miery nákladov?

21.08.2017

RPMN: Poznáte význam ročnej percentuálnej miery nákladov?

Pri výbere pôžičky väčšinu z nás zaujíma suma, ktorú je banka ochotná poskytnúť a výška úrokovej sadzby. Oveľa viac by sme sa však mali zaujímať o RPMN. Viete, čo táto skratka znamená a prečo práve ona je pri pôžičke tým podstatným?
Vysvetlíme vám to.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je v podstate súhrnom všetkých poplatkov a úrokov, ktoré si banka či iná nebanková spoločnosť alebo inštitúcia účtuje za to, že vám poskytne pôžičku či úver. Predstavuje teda celkové náklady na úver.

RPMN sa podobne ako aj úrok uvádza v percentách. Vo všeobecnosti platí, že čím je hodnota RPMN nižšia, tým je úver či pôžička lacnejšia, a teda pre vás výhodnejšia.

Čo všetko skratka RPMN zahŕňa?

Poplatky, ktoré ročná percentuálna miera nákladov zahŕňa môžeme rozdeliť do 2 kategórií:

  • jednorazové poplatky – platia sa len raz, zvyčajne hneď na začiatku, patrí sem napríklad poplatok za poskytnutie úveru či pôžičky,
  • opakujúce sa poplatky – platíte ich každý mesiac v rámci pravidelnej splátky pôžičky. Sem zaraďujeme poplatky spojené s vedením úverového účtu v danej banke alebo poplatky za poistenie schopnosti úver splácať.

Podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch sa do výpočtu RPMN zaraďujú všetky poplatky spojené s úverom okrem: sankcií v prípade nesplácania (úroky z omeškania), poplatkov za navýšenie úveru, nedočerpanie poskytnutého úveru, expresné spracovanie úveru, prevod finančných prostriedkov pri splácaní a poplatkov za nepovinné poistenia.

Kedy je potrebné všímať si výšku RPMN

Podľa hodnoty RPMN zistíte, či je pre vás úver výhodný. Ak uvažujete nad viacerými bankami a každá vám ponúka rovnakú výšku úveru aj dobu jeho splatnosti, vtedy je čas všímať si RPMN. Práve ono sa môže v jednotlivých bankách líšiť, pretože jednotlivé poplatky (za poskytnutie, za vedenie účtu atď.) môžu mať banky odlišné.

Ako to v skutočnosti funguje

Vzorec na výpočet RPMN nájdete v Zákone o spotrebiteľských úveroch. Je však pomerne zložitý. Preto máme pre vás ukážkový príklad:

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) v Raiffeisen banke pri Pôžičke s odmenou:

  • výška pôžičky 20 000 EUR,
  • mesačná splátka: 332,42 EUR,
  • poplatok za poskytnutie: 0 EUR,
  • počet splátok/doba splatnosti v mesiacoch: 84,
  • štandardná úroková sadzba: 9,90% p.a.,
  • RPMN: 10,51%.

Celková suma, ktorú zaplatíte: 27 923,28 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: Úroková sadzba: 6,62% p.a., RPMN: 7,04%. a celková suma, ktorú zaplatíte: 25 123,28 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 400 EUR, t.j. dohromady u nás získate odmenu až 2800 EUR.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/rpmn-poznate-vyznam-rocnej-percentualnej-miery-nakladov.html