5 najväčších benefitov hádaniek pre deti

| 20.05.2021 | 5 minút čítania

5 najväčších benefitov hádaniek pre deti

Jedno z najväčších potešení, ktoré deti môžu zažiť, je radosť z uhádnutia hádanky. Len si spomeňte na svoje detstvo a hľadanie správnych odpovedí. Hádanky sú zábavné a pre deti sú prospešné aj v mnohých ohľadoch, o ktorých vôbec netušíte.

Detské hádanky pre rozvoj myslenia

Detské mysle by sme mali podporovať niečím, čo im dáva príležitosť premýšľať. Existuje veľa vecí a spôsobov, ktoré odborníci v tomto smere odporúčajú. Je dôležité, aby sa detská tvorivosť a schopnosť myslenia rozvíjala zároveň s rastom.

Aby deti raz mohli prispievať k zlepšovaniu sveta okolo nás, je potrebné, aby boli schopné rozlišovať medzi tým, čo môže spôsobiť škodu a tým, čo je pre ľudí prospešné a čo skutočne potrebujú. Dostatok príležitostí na premýšľanie a rozvoj im ponúkajú príbehy, riekanky, básne, ale aj hádanky. Aké sú ich najväčšie benefity?

Hádanky deti rozosmejú

Detský smiech je nákazlivý. Dômyselné hádanky môžu byť veľmi vtipné a deti sa pri nich dokážu nahlas smiať. Všetci vieme, že smiech je zdraviu prospešný, uvoľňuje mozog a telo, pomáha nám zbavovať sa stresu a podporuje pozitívne duševné zdravie a pohodu.

Hádanky podporujú riešenie problémov

Hádanky môžu podporovať zručnosti detí v oblasti riešenia problémov, logiky a kritického myslenia. Najlepšie hádanky sú také, s ktorými deti určitý čas zápasia a lámu si hlavu s nájdením riešenia. To pomáha ich koncentrácii, sústredeniu a šikovnosti mozgu.

Hádanky sú motivačné

Hádanky môžu byť úžasnou výzvou, ktorá pomáha motivovať deti k ďalšej práci. Ak k riešeniu problému vedie niekoľko hádaniek, uhádnutie tej prvej ich motivuje, aby hádali ďalej, až kým sa nedostanú k finálnemu riešeniu. Hádanky takisto zlepšujú porozumenie a tvorivosť detí. Môžu sa naučiť nové slová a nové spôsoby ich používania. Hádanky sa veľakrát rýmujú alebo existujú vo forme pesničiek. Deti sa tak prostredníctvom nich podprahovo učia rytmike a rýmovaniu.

Hádanky učia deti tímovosti

Hádanky nám pomáhajú vzájomne spolupracovať a spoločne kráčať za rovnakým cieľom. Keď deti spoločne pracujú na hľadaní riešenia hádaniek, stávajú sa tímom na dobrodružnej výprave za správnou odpoveďou. Aj tento element môžete pri tvorení hádaniek využiť. Deti môžu zdieľať hádanky s členmi rodiny, s rovesníkmi a učiteľmi, a tak sa zapojiť do hravých intelektuálnych diskusií, ktoré vedú k ďalšiemu rozvíjaniu ich mentálnych schopností.

Hádanky podporujú lásku k učeniu sa

Jednou z najväčších výhod hádaniek pre deti je, že ich zoznamuje s láskou k učeniu. Všetci vieme, že deti sa niekedy nerady učia. Rady však vytvárajú veci. Tvorba a riešenie hádaniek je jednak zábava, ale rovnako aj efektívna učebná zručnosť, pri ktorej deti nevedia, že sa ju vôbec učia. Ak deti milujú hádanky a hľadanie ich riešení, môžu si postupne vybudovať aj lásku k učeniu sa.

Ako vytvoriť dobrú hádanku pre deti?

Aj vaše dieťa miluje hádanky? Naučte ho, ako si vytvoriť vlastnú:

  1. Hľadajte vhodné príklady – dajte svojmu dieťaťu niekoľko hádaniek. Po uhádnutí sa spoločne pozrite na všetky stopy, ktoré viedli k správnej odpovedi. Čo si na nich všímate? Majú niečo spoločné? Diskutujte o nich.

 

  1. Vyberte si správnu odpoveď – pri tvorbe hádanky je dôležité vedieť odpoveď už na začiatku. Nechajte dieťa premýšľať o konkrétnom predmete, ktorý bude odpoveďou na jeho hádanku. Malo by to byť niečo, čo dokáže ľahko opísať. Môže si vybrať aj abstraktnú vec (napríklad „myseľ“, „šťastie“ a pod.), je to však náročnejšie a vhodnejšie pre staršie deti a skúsenejších hádankárov.

 

  1. Hľadajte popisné frázy a slová – dieťa by malo vymyslieť čo najviac slov a fráz, ktoré mu pomôžu s opisom odpovede, alebo ktoré s odpoveďou súvisia. Zapíšte si všetko, čo vám napadne k odpovedi, ktorú ste si vybrali. Pokojne zapíšte aj celý papier. Slúži to najmä na to, aby vašu ratolesť pri hádaní nič neprekvapilo a vedela hneď odpovedať. Môžu to byť otázky: Ako to vyzerá? Ako to chutí? Ako to vonia? Sú s odpoveďou spojené nejaké slovné hračky? Ako sa používa odpoveď? Čo robí odpoveď? Kde sa to dá nájsť?

 

  1. Rozhodnite sa, ktoré frázy a slová použijete – povedzte dieťaťu, nech zakrúžkuje 2 – 4 frázy a slová zo svojho výberu, ktoré chce použiť v hádanke. Keď ich vyberie, vyzvite ho, aby si premyslelo, či vybrané frázy/slová nie sú príliš ľahké alebo príliš ťažké. 

 

  1. Napíšte si hádanku na papier – písanie hádanky je naozaj zábavnou časťou. Môže sa rýmovať, môže byť dlhá alebo krátka. Začiatočníci si nemusia robiť starosti s rýmovaním, stačí, keď zmestia hádanku do jednej vety. Vaše dieťa ju môže tvoriť v 1. osobe (Ja) alebo v 3. osobe (To). Napríklad: Stále rastiem a nikdy neubúdam. Kto som? (Ľudský vek) Alebo: Čo vám pomôže vidieť cez každú stenu? (Okno)

 

  1. Zdieľajte hádanku – A teraz tá najlepšia časť. Podeľte sa s hádankou s ostatnými. Pre vaše dieťa je to skvelé hovorové cvičenie, pretože hádanky sa zvyčajne hovoria. Dieťa by malo hovoriť nahlas a zreteľne a nechať hádačom dostatok času na hľadanie správnej odpovede.

Hádanky spoľahlivo zabavia človeka v každom veku. Deti si pri nich precvičia pamäť, logické a kreatívne myslenie a takisto prirodzenú súťaživosť a ochotu pracovať v tíme. Ak stále hľadáte spôsob, ako svoje deti dostatočne zabaviť, prečítajte si náš článok o najlepších spoločenských hrách pre deti a možno vás inšpirujeme k príjemne stráveným hodinám s celou rodinou. 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/5-najvacsich-benefitov-hadaniek-deti/