Zimné pranostiky: Čo prinesú december, január a február?

| 04.12.2023 | 3 minúty čítania

Zimné pranostiky: Čo prinesú december, január a február?

Zaujíma vás, čo nám zima prichystá a aké budú najbližšie mesiace? Okrem moderných predpovede počasia vám môžu pomôcť tiež ľudové pranostiky, podľa ktorých sa ľudia orientovali kedysi. Pozrime sa, čo hovoria o mesiacoch december, január a február.

Nie vždy bolo možné predpovedať počasie tak presne ako dnes. Kedysi sa ľudia riadili ľudovými pranostikami, ktoré vychádzali z ich vlastnej skúsenosti a pozorovania. Viete, čo vlastne pranostiky sú a ktoré sa vzťahujú k zimným mesiacom?

Čo sú pranostiky?

Pranostiky sú ustálené slovné výroky, ktoré sa najčastejšie viažu k počasiu v rôznych obdobiach roka. Vznikli na základe pozorovania prírody a opakujúcich sa prírodných javov. V minulosti boli dôležité najmä pre plánovanie poľnohospodárskych prác či predpovedanie úrody. Pranostiky majú zvyčajne podobu krátkych veršovaných textov, vďaka čomu sa ľahšie pamätajú.

K nasledujúcim zimným mesiacom sa vzťahujú mnohé pekné slovenské pranostiky, ktoré sa oplatí si pripomenúť. Ak nám aj nepomôžu v predpovedaní ďalšieho vývoja počasia, pripomenú nám, aké veci boli pre ľudí dôležité kedysi, či aké počasie bolo typické pre dané mesiace. s

Pranostiky na december

Decembrové pranostiky sa najčastejšie vyjadrujú k predpovedi snehu, zimným teplotám, Vianociam alebo k budúcoročnej úrode.

 • Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu.
 • Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
 • Mierny december, mierna celá zima.
 • Blatnatý december, blatnatý celý rok.
 • Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.
 • Aká zima v decembri, také teplo v júni.
 • Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.
 • Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
 • Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu.
 • Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.
 • Na suchý december nasleduje suchá jar.
 • V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.

Pranostiky na Barboru (04. 12.)

 • Po svätej Baruši daj pozor na uši.
 • Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
 • Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
 • Svätá Barbora vetry rozháňa.
 • Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.

Pranostiky na Mikuláša (06. 12.)

 • Svätý Mikuláš daždivý zime sa ešte protiví.
 • Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
 • Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
 • Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.
 • Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší.

Pranostiky na Luciu (13. 12.)

 • Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
 • Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
 • Lucia už nájde zimu.
 • Svätá Lucia noci upije, ale dňa nepridá.
 • Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo prináša najdlhšiu noc.
 • Keď prší na Luciu, bude celú zimu.
 • Svätá Lucia je kráľovnou zimy.
 • Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.

Pranostiky na Vianoce / Adama a Evu (24. 12.)

 • Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
 • Zelené Vianoce – biela Veľká noc.
 • Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
 • Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
 • Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.
 • Na Vianoce - po gágorče, na Velikú noc - moc, na Ducha - do pol brucha, Na Trojicu - len za užicu.
 • Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
 • Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
 • Keď sa s nov-mesiacom Sviatky začínajú, veľmi tvrdú zimu často znamenajú.
 • Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
 • Jak medzi Kračúnami, tak medzi Jánami /24.6/.
 • Na Adama a Evu čakajme oblevu.
 • Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
 • Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!
 • Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine (miesto na odkladanie potravín, úrody).
 • Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
 • Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
 • Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
 • Od Vianoc do Ducha nepúšťaj sa kožucha, a po svätom duchu zas dobre v kožuchu.
 • Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
 • Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
 • Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
 • Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.

Pranostiky na Štefana (26.12.)

 • Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
 • Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
 • Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
 • Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie priekopy a záveje narobia.
 • Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

Pranostiky na január

Januárové pranostiky veštia najmä to, ako bude vyzerať ďalší nový rok na základe vonkajšej teploty, počasia či iných prírodných javov.

 • Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
 • Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
 • Keď je v januári pekne, je pekné leto.
 • Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
 • Čo január zazelená, to máj spáli.
 • V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
 • Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
 • Január studený, marec teplý.
 • Január dobrý je, keď chotár biely je.
 • Teplý január – poľutuj bože!
 • Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
 • Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
 • Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
 • Aký január, taký jún.
 • Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
 • Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý.
 • V ľadni veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
 • Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
 • Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
 • Keď je január biely, november je zelený.
 • Rastie deň, rastie zima.
 • Januárové dažde, siatinám nešťastie.
 • Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.
 • Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore.
 • Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
 • V januári mráz – teší nás, v januári voda – to je večná škoda.
 • V januári málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
 • Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
 • Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
 • Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli.
 • Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
 • Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
 • Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
 • Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
 • Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
 • Ak je v januári jasno, bude veľa ovocia.
 • Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
 • Čo január zmeškal, február doháňa.
 • Psie dni sú zlé na počasie.

Pranostiky na Nový rok (01.01. až 04.01.)

 • Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
 • Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.
 • Nový rôčik daždivý robí krôčik žíznivý.
 • Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.
 • Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu.
 • Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.
 • Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
 • Tretí deň jasný - mnohé búrky.
 • Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
 • Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.
 • Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.
 • Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
 • Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.
 • Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu.
 • Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
 • Ako na Nový rok, tak po celý rok.
 • Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.
 • Na nový rok o slepačí krok.

Pranostiky na Troch kráľov (06.01.)

 • Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.
 • Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.
 • Ak je  jasno a v noci vidieť veľa hviezd, bude dobrá úrodu zemiakov, pšenice, ale aj veľa oviec a dobytka.
 • Na Tri krále zima stále.
 • Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.
 • Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.
 • Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
 • Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
 • Na Tri krále mnoho hviezd – mnoho zemiakov.
 • Traja králi prinášajú vlahu na polia.
 • Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.

Pranostiky na Vincenta (21.01.)

 • Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
 • Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení.
 • Keď sa Vincent slní, víno sudy plní.
 • Keď sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, tento rok mnoho vína sľubuje.
 • Na Vincenta slunéčko dává chléb a vínečko.
 • Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
 • Ak na svätého Vincenta slnko svieti, dbaj, mať veľké sudy, všetko sa zaplní.
 • Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
 • Slnce na deň Vinca dáva mnoho vína.
 • Slnko na Vinca, dá mnoho vínca.
 • Sv. Agneška keď je láskavá, vypustí škovránka z rukáva.

Pranostiky na Pavla (25.01.)

 • Pavla obrátenie, zimy obrátenie.
 • Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.
 • Bude-li jasný den na svatého Pavla obrácenie, ten rok v ničemž nedostatku nenie. Pakli mlha bude,tehdy zvěř i člověk duše zbude. A budú-li ten den větrové, to sie zbúřie proti sobě národové. Bude-li déšť nebo snieh pršeti,pro draho sie o zdravu starati.
 • Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.
 • Keď sa vtáča na Obrátenie Pavla napije vody z kaluže, je zlá jar, ak sa napije vôl, zlé je celé leto.
 • Medveď vraj na Pavla vyjde z brlohu a ak je pekne a mrzne, ľahne si na druhý bok, no ak je odmäk, znovu sa položí na ten istý bok.
 • Na svätého Pavla pohoda-bude dobrá úroda.
 • Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice, ešte aj onuce.
 • Jasné a pekné Pavla obrátenie dobrého roka býva vždy znamenie.
 • Ako na Pavla, tak na Havla.
 • Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až na svätého Jozefa marec oteplie.
 • Ak vraj je na Pavla tuhá zima, bude dobrá úroda, ak však prší, bude málo krmiva.
 • O Pavle je pol zimy.
 • Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.
 • Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec.
 • Na Pavla je deň o chlapský krok dlhší.
 • Na den svatého Pavla pustevníka pekný deň – dobrý rok, veterný deň – mokrý rok.

Pranostiky na február

Februárové pranostiky sa zaoberajú najmä vplyvom počasia na ďalšiu úrodu. Už naši predkovia vedeli, že február by mal byť ideálne studený.

 • Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
 • Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
 • Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
 • Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilní.
 • V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
 • Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
 • Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
 • Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
 • Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
 • Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
 • Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
 • Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.
 • Mnoho snehu, mnoho sena.
 • Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
 • Keď sa mačka cez fašiangy na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.
 • Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
 • Keď vo februári mráz ostro drží, to dlho nepodrží.
 • Februárová voda – pre polia škoda.
 • Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.
 • Ak je február (veľmi) mierny, je jarný čas potom biedny.
 • Akým sa ukáže Popelec, taký je celý rok.
 • Keď je suchý február, je mokrý august.
 • Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
 • Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
 • Aké fašiangy, taká Veľká noc.
 • Suché fašiangy, dobrý rok.
 • Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
 • Ferbruárová voda - pre polia škoda.
 • Keď je vo februári močno, v auguste je sucho.
 • Keď ti v únoru za uchom komár zašimrá, pobehneš v breznu ku kachliam s ušima.
 • Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
 • Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
 • Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
 • V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
 • Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.

Pranostiky na Hromnice (02.02.)

 • Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť žita a pšenice.
 • Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
 • Ak sú krásne celé Hromnice, prídu po nich ešte mnohé fujavice.
 • Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
 • Na Hromnice, zimy polovice.
 • Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
 • Keď sú na Hromnice veľké chumelice, veselo si puká sedliak zo svetlice.
 • Na Hromnice musí škovránok cez hranice vrznúť, aj keby mal mrznúť.
 • Keď na Hromnice sneží, jar už nie je ďaleko.
 • Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví sa skoro usmievavé líce.
 • Na Hromnice teplo, medveď stavia búdu. Na Hromnice mrzne, medveď búdu rúca.
 • Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.
 • Prešli Hromnice, koniec sanice.
 • Raduje sa gazda, keď na Hromnice dve pre zimu musí obliecť kabanice - príde skorá jar.
 • Keď svetlo svieti na Hromničku, zbieraj slamu na chodníčku.
 • Keď sú na Hromnice snežné povetrnice, objaví jar skoro usmievavé líce.
 • Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.
 • Keď slnko svieti na Hromničku, zbieraj slamu na chodníčku.
 • Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne.
 • Keľo je na Hromnice odmek, teľo po Hromnici tuhá zima.
 • Ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo dvermi.
 • Ak viseli zo striech dlhé ľadové cencúle, znamenalo to, že narastú dlhé konope.
 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli.
 • Ač na Hromnice mrzne, bude dobrô leto.
 • Keď na Hromnice sneh a vietor duje, to skorý príchod jari zvestuje.
 • Ak je Hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
 • Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
 • Keď sú tiché, teplé Hromnice, budú búrlivé a snežné Kvetnice.
 • Ak na Hromnice február mäkký býva, udrie potom v marci veľká zima.
 • Na Hromnice sa zima s letom stretne.
 • Na Hromnice koniec sanice.
 • Na Hromnice zadúva ulice.
 • Ak na Hromnice voda beží, po Hromniciach ešte sneží.

Pranostiky na Valentína (14.02.)

 • Valent živí vtáčence.
 • Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlyna.
 • Valentín mrazy púšťa a snehy hádže.
 • Ak sa na Valentína napije vták z koľaje, tak sa na Jozefa napije vôl.
 • Na svätého Valentína zima siliť sa začína.
 • Valentín mrazom tých zvalí, čo ho patrónom nenazvali.
 • Valentín rozdáva vtáčikom pesničky.
 • Na svätého Valentína zima siliť sa počína.
 • Svatý Valentínek je jari tatínek.
 • Ak sa Valentín poští, mráz ešte treští.
 • Ak ti na Valenta mrznú päty, to na Jozefa obúvaj si krpce.
 • Po svätom Valentínovi sa už silných mrazov neboj.

Pranostiky na Mateja (24.02.)

 • Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
 • Svätá Katarína zimu obľubuje, svätý Matej ju odplavuje.
 • Raduj sa hospodár, Matej ľady láme. Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.
 •  
 • Po Matejovi sa zima tratí alebo bohatí.
 • Ak trafí svätý Matej na otvorené vody, zatvára ich. Ak trafí na zavreté, otvára ich.
 • Svätý Matej zimu tratí, alebo bohatí.
 • Svätý Matej zimu obohatí, pokiaľ ju nestratí.
 • Na Mateja koplina, na Jozefa trávina.
 • Čo Matej popustí, to Jozef podrží.
 • Ak nieto na Mateja snehu, bude málo snehu.
 • Na svätého Mateja ide líška posledný raz po ľade.
 • Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.
 • Matej k jari nádej.
 • Ak je na Mateja mráz, vydarí sa pohánka.
 • Ak Matej nájde led, seká ho hneď, akže ho nenájde, zrobí ho hneď.
 • Chotár v kožuchu, veď mu ho Matej vyzlečie.
 • Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz.
 • Na svatého Mateje, do záveje naleje.
 • Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.
 • Ak Matej nájde ľady, poláme, ak nenájde, Gregor ich spraví.
 • Keď Matej ľady robí, Gregor ich láme.

Čo myslíte, majú aj dnes niektoré pranostiky výpovednú hodnotu? Pripomínate si ich u vás doma a riadite sa nimi? Ak vás téma zaujala, neváhajte si pozrieť aj článok o jarných pranostikách.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/lifestyle/zimne-pranostiky-co-prinesu-december-januar-februar/