SMS-hing: Slovensko zažíva vlnu SMS phishingu

| 31.03.2022 | 4 minúty čítania

SMS-hing: Slovensko zažíva vlnu SMS phishingu

Krízové celospoločenské situácie so sebou často prinášajú aj online bezpečnostné riziká. V časoch, kedy spoločnosť sústreďuje pozornosť na solidaritu a pomoc, kedy je ovplyvnená pocitmi neistoty či strachu, môže byť náchylnejšia na útoky hackerov a podvodníkov.

Výnimkou nie je ani aktuálna vojna na Ukrajine, ktorá vytvorila podhubie pre šírenie podvodných správ a dezinformácií. Nejde však len o často spomínanú informačnú vojnu a šírenie hoaxov, ktoré majú ovplyvniť náš názor a úsudok, ale priame útoky zamerané na získanie citlivých osobných údajov ľudí.

Praktiky známe pod pojmomphishing fungujú na princípe zasielania e-mailov či SMS správ, na ktoré sa podvodníci snažia nachytať dôverčivých ľudí. Prostredníctvom získania ich citlivých údajov, akými sú čísla bankových účtov, prihlasovacie údaje, rodné čísla a ďalšie, sa snažia finančne obohatiť. Obsahom týchto správ býva často varovanie o neexistujúcej hrozbe či naliehavá výzva na zaslanie údajov, a odosielateľ sa často tvári ako oficiálna inštitúcia.

Nenechajte sa nachytať

Aktuálne sme zachytili novú vlnu takýchto podvodných správ, konkrétne formou SMS phishingu (tzv. smshing). Podvodníci sa v nich snažia napodobniť komunikáciu Raiffeisen banky a prostredníctvom zaslaného linku cez SMS získať vaše bankové údaje. Chceme vás upozorniť, aby ste boli ostražití a tieto údaje (číslo účtu, prihlasovacie meno, heslo) nevypĺňali cez podobnú SMS výzvu.

Raiffeisen banka takýmto spôsobom vaše údaje NIKDY nežiada.

Do Internet bankingu sa VŽDY prihlasujte len štandardným spôsobom cez náš web www.raiffeisen.sk. V prípade obdržania podobnej SMS správy, vašej neistoty o pravosti jej obsahu, alebo získania ďalších informácií sa neváhajte obrátiť na našu Infolinku na čísle 0850 850 555. 

smshing Príklad obsahu podvodnej SMS, ktorá falošne vystupuje v mene Raiffeisen banky

Mnohé z podvodných správ šíria dezinformáciu o tom, že slovenské banky sú ohrozené aktuálnym vojenským konfliktom a vaše financie nie sú v bezpečí. Táto informácia je falošná a slovenský finančný sektor stále zostáva stabilný. Potvrdzuje to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá o tom vydala tlačovú správu.

„Slovenský bankový sektor napriek prebiehajúcim udalostiam na Ukrajine zabezpečuje všetky finančné služby v plnom rozsahu. Aktuálna situácia nemá vplyv na jeho  fungovanie a plynulosť prevádzky. Bankový dohľad nepretržite monitoruje situáciu na úrovni každej banky. Súhrnne možno konštatovať, že objem expozícií bánk voči spoločnostiam na Ukrajine a v Rusku je minimálny a neohrozuje ich stabilitu ani klientov,” potvrdila NBS.

NBS tiež ubezpečila, že všetky slovenské banky, vrátane Raiffeisen banky, denne monitorujú základné funkcie a vyhodnocujú možné hrozby. Z dlhodobého hľadiska sa náš bankový sektor ukazuje ako kapitálovo silný a odolný voči rizikám, preto sa klienti nemajú čoho obávať môžu zostať pokojní.

Práve vnútorná istota, spolu s dobrou informovanosťou a digitálnou gramotnosťou, sú tými najlepšími zbraňami proti podvodným praktikám. Pre každý prípad vám pomôže riadiť sa nasledovnými odporúčaniami.

3 pravidlá, ktoré vás ochránia:

1. Nikdy nereagujte na naliehavé správy

Venujte zvýšenú pozornosť správam s naliehavým a emočne zafarbeným obsahom, ktoré sa vás snažia neistiť. O to viac, ak vystupujú v mene banky či inej inštitúcie. Každá výzva, ktorá podnecuje k okamžitej reakcii formou zaslania citlivých údajov či peňazí, hoci sa tvári ako správa oficiálnej inštitúcie, bude pravdepodobne falošná.

2. Kontrolujte si URL adresu Internet bankingu

Mnohé podvodné správy sa od vás budú snažiť získať prihlasovacie údaje do bankového účtu prostredníctvom zaslania falošného linku. Podstránka sa môže tváriť ako web vašej banky, no prezradia ju drobné detaily v URL, gramatike či obsahu textu. Vždy si preto skontrolujte URL adresu pri prihlasovaní a prihlasujte sa len cez oficiálny web www.raiffeisen.sk.

3. Banka od vás nežiada citlivé údaje cez SMS

Buďte ostražití pri obdržaní podozrivej SMS správy, ktorej odosielateľ sa tvári ako vaša banka. Ak vás žiada o prihlásenie do vášho účtu či zadanie prihlasovacích údajov, s istotou ide o podvodníka. Raiffeisen banka od vás nikdy nebude žiadať takéto údaje cez SMS a v inom prostredí ako v Internet bankingu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/sms-hing-slovensko-zaziva-vlnu-sms-phishingu/