Európska centrálna banka riadi nielen euro. Viete, ako funguje?

| 03.06.2019 | 4 minúty čítania

Európska centrálna banka riadi nielen euro. Viete, ako funguje?

Európska centrálna banka je jednou z najdôležitejších finančných inštitúcií v rámci Európskej únie. Pre mnohých je to len tajomný administratívny kolos. Viete však, aké sú jej úlohy, čomu musí čeliť a za akých podmienok ju môžete navštíviť aj vy?

Vďaka jednotnej menovej politike v rámci Európskej únie máte možnosť platiť v mnohých krajinách jednotnou menou – eurom. Výhodou pri cestovaní nie je len skutočnosť, že si nemusíte zamieňať peniaze.

Zásluhou jednotnej meny je možné navzájom porovnávať ceny za tovary a služby. Nemusíte teda pri každom nákupe prepočítavať, koľko by ste zaplatili za rovnaké položky doma, na Slovensku. Práve riadenie eura má na starosti Európska centrálna banka (ECB). Nie je to však jej jediná úloha.

Okrem riadenia eura udržiava stabilné ceny, tiež vedie hospodársku a menovú politiku EÚ. Jej prioritnou úlohou je zabezpečiť stabilné ceny. Stabilita podporuje hospodársky rast, s čím rovnako súvisí vytváranie pracovných miest a stabilizácia ekonomiky.

Na čele ECB stojí prezident Mario Draghi. Ďalším členom je viceprezident a guvernéri národných centrálnych bánk spomedzi všetkých krajín EÚ. ECB vznikla v roku 1998 a sídli v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.

Ako navštíviť ECB?

ECB nie je taká neprístupná, ako by sa mnohí mohli domnievať. Môžete ju dokonca osobne navštíviť. Obľúbené sú najmä exkurzie so sprievodcom, určené primárne pre vysokoškolákov.

Stačí splniť nasledujúce podmienky:

 1. Návštevu ohlásiť minimálne 3 mesiace vopred.
 2. Uistiť sa, že každý z návštevníkov má platný preukaz totožnosti: občiansky preukaz či pas.
 3. Zorganizovať skupinu aspoň 15 osôb, maximálne však 90.
 4. Dohliadnuť na to, aby účastníci exkurzie mali aspoň 18 rokov.

Pre mladších študentov je k dispozícii návštevnícke centrum, kde sa tiež dozvedia odpovede na mnohé otázky o ECB: aké sú jej najväčšie úspechy a ako dohliada na to, že sú úspory v bezpečí?

Čo je úlohou ECB?

Európske inštitúcie mnohí neprávom považujú za zbytočné administratívne centrá. Väčšinou však len nevedia, aké úlohy v skutočnosti zastrešujú a o čo všetko sa starajú. Kým všetko funguje ako má, pretrváva názor, že sa to deje samo. ECB plní mnoho úloh, bez ktorých by ekonomická stabilita v EÚ fungovala len s ťažkosťami.

Medzi hlavné úlohy ECB patrí:

 • Určovanie úrokových mier, za ktoré poskytuje finančné prostriedky komerčným bankám v eurozóne. Vďaka tomu dozerá na peňažné rezervy a mieru inflácie.
 • Spravovanie devízových rezerv eurozóny, vyrovnávanie výmenných kurzov prostredníctvom nákupu či predaja mien.
 • Hodnotenie rizík cenovej stability a kontrola cenových trendov.
 • Schvaľovanie výroby eurobankoviek v rámci eurozóny.
 • Zabezpečenie európskeho bankového systému pred možnými rizikami.
 • Dozeranie na bezproblémové fungovanie platobných systémov.

Na tieto a mnohé ďalšie činnosti dohliada približne 2 500 zamestnancov. Niekomu sa môže tento počet zdať ako obrovský, no len správa základného kapitálu vo výške 5 miliárd eur je náročná úloha. ECB okrem toho spolupracuje s dvanástimi centrálnymi bankami naprieč Európou, ktoré majú jednotnú menovú politiku. Patrí medzi ne aj Národná banka Slovenska.

Už spomínaný základný kapitál 5 miliárd eur má podobu akcií. Ich držiteľmi a upisovateľmi sa môžu stať výhradne centrálne banky členských krajín EÚ. To, koľko akcií konkrétna centrálna banka získa, sa odvíja od podielu hrubého domáceho produktu (HDP) a podľa podielu počtu obyvateľov. Čím vyššie HDP a čím viac obyvateľov daná krajina má, tým viac akcií jej národná banka získa.

Ako je to s nezávislosťou ECB?

Takáto obrovská inštitúcia s veľkým vplyvom na chod mnohých krajín a desiatok miliónov ľudí si musí ustrážiť svoju nezávislosť.

ECB sa riadi prísnymi pravidlami:

 1. ECB a národné banky si musia udržať odstup od požiadaviek či nariadení od iných orgánov EÚ či dokonca od národných vlád a politických skupín.
 2. Na prvom mieste sa musí ECB snažiť o cenovú stabilitu v rámci svojej menovej politiky.
 3. Členovia vrcholných orgánov ECB a národných centrálnych bánk sú vo svojich funkciách minimálne 5 rokov. Zároveň ich nie je možné suspendovať z politických dôvodov.
 4. Financovanie rozpočtových výdavkov vlád prostrostredníctvom národných centrálnych bánk je zakázané. Vlády tiež nesmú zasahovať či ovplyvňovať rozpočty týchto bánk.

Za stabilitu európskej meny tak môžeme vďačiť aj Európskej centrálnej banke. Jej, podľa mnohých neprajníkov, „neviditeľná” práca nám zabezpečuje stabilné menové kurzy či úrokové miery, ktoré poskytuje bankám v rámci eurozóny.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/europska-centralna-banka-riadi-nielen-euro-viete-ako-funguje.html