Eurozóna a SEPA zóna: prečo je dobré, že tam patrí aj Slovensko?

| 10.09.2018 | 3 minúty čítania

Eurozóna a SEPA zóna: prečo je dobré, že tam patrí aj Slovensko?

Aj keď sa stretávame aj s negatívnymi názormi na Európsku úniu či eurozónu, naše členstvo má veľa nesporných ekonomických výhod. Okrem finančnej podpory sme získali napríklad aj jednotnú bankovú infraštruktúru. Pozrime sa na to, ako sa veci zjednodušili pre bežných ľudí.

Eurozóna vs SEPA zóna: aký je rozdiel?

Eurozónu tvoria krajiny Európskej únie, ktoré používajú euro. Sú to: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Okrem nich sem patria aj územia patriace týmto krajinám, ktoré sa nachádzajú mimo Európy, napríklad Kanárske ostrovy, Madeira alebo Francúzska Guyana. Mikroštáty ako Andorra, Vatikán či San Marino majú povolenie používať euro, no nie sú plnohodnotnými členmi eurozóny.

Cieľom vytvorenia Európskej únie bola aj jednotná mena. To znamená, že aj tzv. „čakajúce krajiny”, ako Česko či Maďarsko, by skôr či neskôr mali prijať euro a vstúpiť do eurozóny. Výnimku má len Spojené kráľovstvo, Švédsko a Dánsko.

Každá krajina eurozóny patrí súčasne aj do SEPA zóny. Okrem nich sem radíme aj Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. SEPA, čiže Single Euro Payment Area alebo Jednotná oblasť platieb v eurách, je zóna s jednotnými pravidlami a štandardmi pri realizácii bezhotovostných platieb.

Aké sú výhody eurozóny?

Možno si to nie vždy uvedomujeme, ale väčšinu plusov eurozóny pociťujeme aj v každodennom živote. Jednotná mena zaisťuje väčšiu hospodársku stabilitu. Štáty a firmy môžu plánovať dopredu s väčšou istotou a neboja sa investovať. To zas prináša nové pracovné miesta a lepšie podmienky (napríklad vyššie platy).

Založením eurozóny vznikol jeden veľký integrovaný trh. Firmám sa jednoduchšie exportuje, čiže môžeme nakupovať zo zahraničných trhov bez komplikácií. Tým klesajú aj ceny zahraničných produktov.

Najväčšia časť nášho zahraničného obchodu prebieha práve s krajinami eurozóny: s Nemeckom, Francúzskom a Rakúskom. Firmám tak odpadáva množstvo administratívy, mezinárodný obchod sa stáva transparentnejším.

SEPA platby

Ako sme už písali vyššie, do SEPA zóny patria európske krajiny, kde sa platí eurom, plus niekoľko výnimiek. Krajiny EÚ, ale mimo eurozóny, do SEPA nepatria, čiže ani Poľsko, ani Česko či Maďarsko nie sú členmi SEPA.

S pojmom SEPA sa najčastejšie stretávame v bezhotovostnom styku. Všetky domáce aj zahraničné platby majú od 1. 2. 2014 jednotný formát – sú to takzvané SEPA platby. Ak posielate peniaze do SEPA krajiny, už nemusíte platiť vysoké poplatky. Vo väčšine bánk sú spoplatnené iba niekoľkými centmi.

Okrem nízkych nákladov majú SEPA platby výhodu aj v rýchlosti. Či už ide o vnútroštátny, alebo o zahraničný prevod peňazí, k príjemcovi dorazia približne za rovnaký čas (výnimkou sú prevody v rámci jednej banky, tie sú zo všetkých najrýchlejšie).

Vďaka SEPA zóne môžete uskutočniť aj napríklad cezhraničné inkaso, ktoré predtým nebolo vôbec možné. Jednoduchšie si rezervujete hotel či objednáte drahšiu zásielku. Ak sa chystáte na dlhší zahraničný pobyt, nepotrebujete si vybavovať novú kartu či zakladať účet v cudzej krajine.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme, prečítajte si náš článok venovaný SEPA platbám.

 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/eurozona-sepa-zona-preco-je-dobre-tam-patri-aj-slovensko.html