SEPA platby využívame všetci. Viete, čo znamená táto skratka?

| 15.11.2017 | 4 minúty čítania

SEPA platby využívame všetci. Viete, čo znamená táto skratka?

Už sú to takmer 4 roky, čo boli 1. februára 2014 zavedené SEPA platby. Napriek tomu má veľa ľudí stále iba nejasnú predstavu, čo sa za touto skratkou skrýva. Pozrime sa na ňu teda trochu bližšie a zosumarizujme si, čo nám priniesla.

Možno si spomínate na situáciu spred 5 – 6 rokov. Napriek tomu, že na Slovensku už bolo zavedené euro, so zahraničnými platbami to nevyzeralo bohvieako ružovo. Ak ste napríklad pracovali v Rakúsku alebo Nemecku, s veľkou pravdepodobnosťou ste museli mať dva bankové účty – jeden doma a jeden v zahraničí.

To isté platilo, ak vaše dieťa študovalo v cudzom štáte. Uhrádzať mu školné alebo nájomné z domu bolo nadmieru nevýhodné. Mnohokrát to bola samotná škola či zamestnávateľ, ktorý vám prikázal, aby ste disponovali aj účtom v danej krajine.

Za úhradu hotela v Grécku či tovar z Talianska ste si nielen znamenite priplatili, ale museli ste si počkať aj 3 a viac dní, kým peniaze dorazili. O súvisiacich starostiach a vyskytujúcich sa zádrhoch ani nehovoriac.

Problémových situácií teda bolo viac než dosť. Práve tieto sa rozhodla Európska únia vyriešiť zavedením tzv. SEPA zóny. Motivovalo ju k tomu jednak rozšírenie spoločnej meny, ale aj zvýšený pohyb obyvateľov medzi členskými štátmi (hlavne študijné a pracovné pobyty) a expandovanie firiem na zahraničné trhy.

Vznikol teda projekt SEPA, ktorého cieľom bolo zjednotiť pravidlá a štandardy pri realizácii bezhotovostných platieb. SEPA je skratkou pre Single Euro Payments Area, čo by sa dalo preložiť ako Jednotná oblasť platieb v eurách. Už z názvu projektu je jasné, že jeho príchodom sa stratili akékoľvek pomyselné „transakčné hranice“ medzi členskými štátmi.

Podľa NBS v rámci SEPA môžu teda „spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny, alebo medzi jednotlivými krajinami za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet.“

Do SEPA zóny patria:

  • všetky krajiny Európskej únie, ktoré používajú euro, teda aj Slovensko,
  • Island,
  • Nórsko,
  • Lichtenštajnsko,
  • Švajčiarsko.

Česká a Poľská republika, Maďarsko a Chorvátsko teda nie sú SEPA krajinami.

Aké SEPA platobné nástroje existujú?

  • SEPA úhrada – Úhrada je platba, ktorú zadáva platca, teda napríklad vy, keď platíte pomocou prevodu. V tomto prípade sa váš platobný príkaz posiela vašej banke, ktorá prevedie prostriedky banke príjemcu platby.
  • SEPA inkaso – Je to vlastne inkaso v eurách v rámci SEPA zóny so štandardizovanými podmienkami. Zaujímavosťou je, že pred zavedením SEPA nebolo vôbec možné realizovať medzištátne inkaso.

Čo nám SEPA platby umožňujú?

  • Jednoduchší, lacnejší a rýchlejší bezhotovostný styk (oceníte ho napríklad pri úhrade dopredu za hotel alebo objednávke cez internet),
  • možnosť využívania jedného účtu, ako aj výberu a platby tou istou platobnou kartou doma a všade inde v SEPA zóne,
  • štandardizované a všeobecne akceptované platobné karty s vycibrenými bezpečnostnými prvkami.

Navyše zmizli všetky rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými finančnými transakciami. Všetky benefity SEPA platieb sa týkajú tak kreditných, ako aj debetných kariet.

Aké sú výhody SEPA pre organizácie a firmy?

SEPA zóna má, samozrejme, obrovský prínos hlavne pre spoločnosti, ktoré podnikajú vo viacerých štátoch. Keďže spracovanie transakcií prebieha v spoločnom formáte, vo veľkej miere sa zjednodušili firemné procesy. Keďže firmám teoreticky stačí mať jeden účet, znížili sa aj náklady spojené s vedením účtov či poplatky za presuny financií.

Súvisí používanie IBAN-u so zavedením SEPA?

Áno. Jedným zo zmien, ktoré SEPA postupne prinieslo, bolo zavedenie čísla účtu IBAN (International Bank Account Number – Medzinárodný formát čísla bankového účtu) namiesto pôvodného formátu BBAN. Zanikla tak povinnosť uvádzať BIC SWIFT kód banky príjemcu. IBAN je akýmsi jednotným tvarom, v ktorom sa skrývajú všetky čísla potrebné na identifikáciu účtu.

Zdroj: NBS

Posielam peniaze vnútroštátne. Je to tiež SEPA platba?

Áno. Jednoducho povedané, všetky vnútroštátne transakcie (inkasá, prevody peňazí a iné formy úhrady) boli v roku 2014 nahradené SEPA transakciami. Môže byť trochu zavádzajúce vidieť pri vnútroštátnom prevode slovo SEPA, ale nemusíte sa báť. Neznamená to, že za uskutočnenie transakcie vám bude stiahnutý vyšší poplatok.

Ďalšie užitočné odkazy nájdete v publikácii Národnej banky Slovenska a v brožúre Európskej centrálnej banky.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/sepa-platby-vyuzivame-vsetci-viete-co-znamena-tato-skratka.html