Čo je nepovolené prečerpanie a čo vám pri ňom hrozí?

| 06.03.2024 | 3 minúty čítania

Čo je nepovolené prečerpanie a čo vám pri ňom hrozí?

Došlo na vašom účte k nepovolenému prečerpaniu? Dôvodom môžu byť automatické platby, zlé hospodárenie s peniazmi či strata prehľadu o vašich platbách. Zistite, kedy môže nastať, čo to znamená a aké sú jeho dôsledky.

Čo je nepovolené prečerpanie a kedy vzniká?

K nepovolenému prečerpaniu na bankovom účte dochádza, keď vyčerpáte svoje finančné prostriedky a pokračujete v čerpaní nad rámec vášho zostatku. V podstate pritom „idete do mínusu“.

Nepovolené prečerpanie môže nastať nielen na bežnom účte, ale tiež na úverovom účte, na ktorom máte stanovený určitý limit.

Najčastejšou príčinou nepovoleného prečerpania je nedostatočný prehľad o stave na vašom účte či zlé hospodárenie s peniazmi. Dôjde k nemu napríklad vtedy, keď máte na účte zostatok 100 eur, no máte nastavenú automatickú platbu vo výške 150 eur.

Banka vašu transakciu povolí, no naúčtuje vám za to poplatok. 

 Nepovolené prečerpanie síce nemusí byť dôvodom na paniku, no neoplatí sa takúto situáciu opakovať pravidelne. Hneď si povieme prečo.

Hrozia mi pokuty či vysoké poplatky?

  • Poplatky - Za prečerpanie peňazí nad rámec zostatku si banky spravidla účtujú poplatky. Môže ísť o pevnú sumu alebo percento z prečerpanej čiastky. 
  • Úroky - Okrem poplatkov si môžu účtovať aj úroky z prečerpaného záporného zostatku. Zvyčajne sú výrazne vyššie ako úroky úverov, čo môže viesť k ďalšiemu zadĺženiu
  • Poškodenie úverovej histórie - Nepovolené prečerpanie môže mať negatívny vplyv na vašu úverovú históriu a bonitu. V budúcnosti to môže obmedziť vašu schopnosť získať v banke úver, pôžičku či kreditnú kartu.
  • Zrušenie účtu - Ak dôjde k opakovaným prípadom nepovoleného prečerpania, banka môže obmedziť alebo úplne zrušiť váš účet. To vám tiež môže skomplikovať získanie účtu v budúcnosti. 
  • Sankcie - Ak situáciu s nepovoleným prečerpaním včas nevyriešite, môže banka alebo veriteľ podniknúť potrebné právne kroky na vymáhanie dlhu.

Z týchto dôvodov je vhodné sledovať stav svojho zostatku na účte a predchádzať situáciám, ktoré by viedli k nepovolenému prečerpaniu.

Kde nájdem podmienky pre nepovolené prečerpanie?

Podmienky pre nepovolené prečerpanie by mali byť súčasťou dokumentácie, ktorú ste obdržali od svojej banky pri otvorení účtu alebo pri podpise zmluvy o úverovom účte. 

Spravidla bývajú dostupné aj online na webovej stránke banky. 

Skôr ako zmluvu uzavriete, mali by ste si podmienky dôkladne preštudovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými poplatkami, úrokmi a sankcami.

Čo znamená disponibilný zostatok v mínuse? 

Disponibilný zostatok v mínuse nastáva, keď zostatok na vašom účte klesne na hodnotu nižšiu ako nula, čím sa vytvorí záporný zostatok. Tento stav nazývame už spomenutým nepovoleným prečerpaním.

Znamená to, že ste využili viac finančných prostriedkov, než koľko máte k dispozícii na vašom účte. Vzniká tak dlh, ktorý budete musieť splatiť, a banka vám za to bude účtovať úroky a poplatky. 

Ako sa vyhnúť nepovolenému prečerpaniu?

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť rizikám a nákladom spojeným s nepovoleným prečerpaním, je pozorne sledovať stav svojho účtu, ako aj automatické platby a výdavky. Riešením môže byť tiež kontokorent, resp. povolené prečerpanie, ktoré vám umožní využívať peňažné prostriedky nad rámec svojho zostatku bez vysokých poplatkov a sankcií. 

Viac o kontokorente si môžete prečítať tu

V Raiffeisen banke túto službu nájdete pod názvom Rezerva a môžete ju získať bez poplatku k Parádnemu účtu. Umožní vám čerpať finančné prostriedky až do výšky 2 000 eur. Pomôže vám v nečakaných situáciách, keď potrebujete niečo neodkladne zaplatiť, no na vašom účte už nie je potrebný zostatok. 

Za čerpanie do výšky 50 eur nič neplatíte. Nad túto sumu sú peniaze úročené, no úrok platíte len z toho, čo ste naozaj prečerpali.

Aby ste sa čo najviac vyhli zbytočným poplatkom, sankciám a dlhom spojeným s nepovoleným prečerpaním, pravidelne sledujte stav na svojom účte a majte prehľad o svojich pravidelných platbách. Nepreceňujte tiež svoje finančné možnosti a nezadlžujte sa zbytočnými pôžičkami a splátkami, ktoré nebudete vedieť splácať. 

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ucet/co-je-nepovolene-precerpanie-a-co-vam-pri-nom-hrozi/