Referencia platiteľa: Čo to je a kedy ju využiť?

| 17.04.2024 | 2 minúty čítania

Referencia platiteľa: Čo to je a kedy ju využiť?

Aj vy pri zadávaní platby v internet bankingu rozmýšľate, na čo slúži referencia platiteľa a či ju treba vyplniť? Máme pre vás odpovede na otázky, čo presne referencia platiteľa je, kedy ju vyplniť a prečo je užitočná.

Čo znamená referencia platiteľa?

Referencia platiteľa je jedinečný kód, ktorý slúži na identifikáciu platiteľa pri uskutočňovaní platieb z účtu na iný účet. Zabezpečuje rýchlejšie a presnejšie zaúčtovanie platby na účte príjemcu.

Ako vyplniť referenciu platiteľa?

Referenciu platiteľa vypĺňate len vtedy, ak už nemáte vyplnené pole Variabilný symbol, Špecifický symbol, Konštantný symbol alebo viacero z nich naraz. Referenciu platiteľa je tiež možné zadať iba v prípade, že je mena platby EUR. 

Môže mať maximálne 35 alfanumerických znakov. Ako referenciu môžete použiť akýkoľvek identifikátor, ktorý príjemca pozná a vie si ho s vami spojiť. 

Môže to byť napríklad: 

  • vaše meno a priezvisko, 
  • rodné číslo, 
  • číslo zákazníka,
  • číslo faktúry, zmluvy, 
  • číslo klienta

Kde nájdem číslo klienta?

Mnohé spoločnosti priraďujú svojim klientom jedinečné číslo klienta, ktoré môže slúžiť ako referencia platiteľa. Svoje číslo v Raiffeisen banke nájdete na svojej karte klienta alebo v internetovom či mobilnom bankovníctve.

Referenciu platiteľa uveďte presne tak, ako vám bola poskytnutá.

Kedy je referencia platiteľa povinná?

Povinnosť uviesť referenciu platiteľa sa vzťahuje predovšetkým na firemné platby a platby štátnym inštitúciám. Ak máte napríklad zaplatiť daň z príjmu alebo faktúru za telekomunikačné služby, budete musieť uviesť presnú referenciu podľa pokynov príjemcu.

Ak platíte prostredníctvom scanovania QR kódu, všetky údaje vrátane referencie platiteľa, sa vyplnia automaticky.

Kedy je nápomocná referencia platiteľa?

Referenciu platiteľa by ste mali vyplniť tak, že keď:

  • platíte faktúru od dodávateľa alebo iného obchodného partnera, uvediete číslo faktúry,
  • platíte nájomné alebo iné pravidelné platby, uvediete vaše meno a priezvisko, číslo zmluvy alebo mesiac, za ktorý platbu uhrádzate,
  • posielate peniaze priateľovi alebo rodinnému príslušníkovi, uvediete svoje meno, aby vedel, že platba je od vás.

Ak si nie ste istý, či je potrebné uviesť referenciu platiteľa, overte si to u príjemcu platby. Lepšie je uviesť viac informácií ako príliš málo.

Čo ak použijem nesprávnu referenciu platiteľa?

Ak omylom použijete nesprávnu referenciu platiteľa, kontaktujte čo najskôr svoju banku a príjemcu platby. Bude potrebné vykonať korekciu, aby sa platba správne priradila. 

Veríme, že teraz už máte lepší prehľad v tom, ako referencia platiteľa funguje a ako ju využívať pri platení.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/ucet/referencia-platitela-co-je-kedy-ju-vyuzit/