Odchod do dôchodku po novom: Na aké zmeny sa pripraviť?

| 03.04.2023 | 5 minút čítania

Odchod do dôchodku po novom: Na aké zmeny sa pripraviť?

Možno ste zachytili, že začiatkom roka 2023 došlo k niekoľkým zmenám v zákone o dôchodkoch. Chcete vedieť, ako sa vás tieto zmeny dotknú? Čítajte ďalej a všetko potrebné sa dozviete.

Legislatívne zmeny môžu ovplyvniť vaše sporenie v III. pilieri a výšku vášho budúceho dôchodku. Zároveň ovplyvnia aj to, kedy do dôchodku pôjdete. Toto sú tie najdôležitejšie z nich:

Rast dôchodkov sa spomalí

Výšku vášho budúceho dôchodku ovplyvňuje nielen výška vašej mzdy, ale tiež výšky aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH). Tá odráža všeobecný rast platov. Hodnota ADH už nebude po novom rásť rovnako ako mzdy, ale zohľadní sa len 95 %.

Znamená to, že dôchodky budú rásť pomalšie ako doteraz. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku.

Mení sa vek odchodu do dôchodku

Kým doteraz pre odchod do dôchodku platil dôchodkový strop 64 rokov, po novom sa tento strop ruší. Dôchodkový vek sa tak bude určovať podľa strednej dĺžky dožitia. Znamená to, že so zvyšujúcou sa hodnotou sa bude zvyšovať aj dôchodkový vek.

Budúci dôchodcovia tak budú pracovať dlhšie a penziu začnú poberať neskôr ako tí súčasní.

Nasledujúci graf ilustruje, kedy približne pôjde do dôchodku bezdetná žena alebo muž.

Na predčasný dôchodok stačí odrobiť 40 rokov

Aj po novom stále platí možnosť predčasného odchodu do dôchodku. Doteraz to bolo možné najskôr 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku a predčasný dôchodok sa znižoval o 0,5% za každý neodpracovaný mesiac.

Za nových podmienok však budete môcť odísť do dôchodku už po odpracovaní 40 rokov. Tu sa váš dôchodok oproti štandardnému dôchodku zníži, no len o 0,3 % mesačne. Ak preto budete chcieť odísť do dôchodku skôr, je vhodné nasporiť si dostatok peňazí v III. pilieri (prípadne inými spôsobmi), ktoré pokryjú toto zníženie.

Príklad: Ak by ste sa rozhodli ísť do predčasného dôchodku vo veku 58 rokov (namiesto 64) po odpracovaní 40 rokov, z pôvodne 500-eurového dôchodku by ste dostávali len 392 eur.

Znížili sa poplatky v DSS

Každý sporiteľ musí prispievať na chod dôchodkového fondu formou poplatku za správu fondu. Doteraz bol poplatok v III. pilieri vo výške 1,2 %, no v ďalších rokoch sa bude postupne znižovať.

V roku 2023 sa znižuje na 1,15 % z hodnoty majetku vo fonde, v roku 2024 sa znižuje na 1,05 % a v roku 2025 sa ustáli na hodnote 1 %. Tento pokles zároveň prinesie mierny nárast zhodnotenia fondu o tú istú hodnotu.

Zavádza sa rodičovský bonus

Novela tiež zavádza tzv. rodičovský bonus, ktorý má umožniť deťom prispievať na dôchodok svojich rodičov. Automatický nárok na rodičovský bonus má každý dôchodca, ktorého deti aspoň 2 roky pracujú na Slovensku a platia dôchodkové poistenie.

Jeho výška je 1,5 % z hrubej mzdy pracujúceho na každého rodiča, pričom maximálna výška v roku 2023 je približne 22 eur mesačne.

Vyplatí sa jednorazovo do konca roka. V ďalších rokoch by však mala narastať a vyplácať sa bude mesačne. Je dôležité spomenúť, že rodičovský bonus neznižuje vašu výšku odvodov do Sociálnej poisťovne alebo do II. piliera.

Výšku rodičovského bonusu ilustruje nasledujúca tabuľka

Hrubá mesačná mzda dieťaťa Mesačný bonus na jedného dôchodcu Ročný bonus na jedného dôchodcu
646 EUR 10 EUR 120 EUR
800 EUR 10 EUR 144 EUR
1000 EUR 15 EUR 180 ERU
1133 EUR 17 EUR 204 EUR
1200 EUR 18 EUR 216 EUR
1400 EUR 21 EUR 252 EUR

Zdroj: MPSVaR

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/dds/