BANKOVÝ SEKTOR CEE: ODHODLANIE PRINESIE OVOCIE

| 13.05.2013

  • Banky v regióne CEE prekonali banky z eurozóny
  • Solídna výnosnosť druhý rok po sebe
  • Agregovaný ukazovateľ NPL v krajinách CEE v hodnote 10,1 %
  • Poradie najvýznamnejších hráčov takmer nezmenené

 

„Pokiaľ ide o rast a zisk, bankový sektor v strednej a východnej Európe (Central and Eastern Europe - CEE) naďalej prekonáva západnú Európu. Príležitosti na rast a marže v regióne CEE sú stále výrazne vyššie. Nové smernice v oblasti bankovníctva platné v Európe a krajinách CEE prinesú tomuto regiónu nové výzvy,“ uviedol analytik Raiffeisen Bank International AG (RBI) a Raiffeisen Centrobank AG (RCB) v poslednom vydaní výročnej správy o bankovom sektore v regióne CEE s názvom „Commitment will be rewarded“ (Odhodlanie prinesie ovocie), ktorú vypracovala organizácia Raiffeisen Research. Správa bola predstavená na valnom zhromaždení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) v Istanbule.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/bankovy-sektor-cee-odhodlanie-prinesie-ovocie/