KONSOLIDOVANÝ ZISK RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ZA ROK 2012 DOSIAHOL 725 MILIÓNOV EUR

| 20.02.2013

  • Zisk pred zdanením dosiahol 1 032 miliónov eur
  • Opravné položky za straty zo zníženia hodnoty v čistom vyjadrení mierne poklesli na 1 009 miliónov eur
  • Výrazne posilnený ukazovateľ Core Tier 1 v hodnote 10,7 %

Predbežné neauditované výsledky Raiffeisen Bank International AG (RBI) za fiškálny rok 2012 znova potvrdili trvalú udržateľnosť diverzifikovaného obchodného modelu, predovšetkým v čase problémov. RBI vytvorila pri poklese čistých výnosových úrokov približne o 5 % a stabilnom čistom príjme z poplatkov a provízií ročný zisk pred zdanením v hodnote 1 032 miliónov eur, ktorý je asi o 25 % nižší v porovnaní s rokom 2011. Konsolidovaný zisk (po zohľadnení menšinových podielov) predstavoval 725 miliónov eur, čo je tiež približne o 25 % menej ako hodnota za rok 2011.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/konsolidovany-zisk-raiffeisen-bank-international-za-rok-2012-dosiahol-725-milionov-eur/