RBI SA S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 725 MILIÓNOV EUR ZNOVU STALA NAJZISKOVEJŠOU RAKÚSKOU BANKOU

| 10.04.2013

  • Čistý príjem z úrokov medziročne klesol o 5,3 % na 3 472 miliónov eur (2011: 3 667 miliónov eur).
  • Prevádzkový výnos (bez zníženia hodnoty goodwillu) klesol o 6,1 % na 5 140 miliónov eur (2011: 5 475 miliónov eur).
  • Všeobecné administratívne výdavky vzrástli o 4,6 % na 3 264 miliónov eur (2011: 3 120 miliónov eur).
  • Čisté rezervy na straty zo zníženia hodnoty klesli o 5,1 % na 1 009 miliónov eur (2011: 1 064 miliónov eur).
  • Zisk pred zdanením klesol o 24,9 % na 1 032 miliónov eur (2011: 1 373 miliónov eur).
  • Konsolidovaný zisk klesol o 25 % na 725 miliónov eur (2011: 968 miliónov eur).
  • Pomer nesplácaných úverov sa zvýšil na 9,8 % (1,2 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom roka 2011).
  • Pomer Core Tier 1 (celkové riziko) vzrástol na 10,7 % (o 1,6 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom roka 2011).
  • Zisky na akciu klesli z 3,95 v roku 2011 o 1,25 na 2,70 eura.

 

Pri príležitosti vydania tejto výročnej správy za rok 2012 dnes Raiffeisen Bank International AG (RBI) potvrdila konsolidovaný zisk za finančný rok 2012 vo výške 725 miliónov eur (pred tým bola táto hodnota publikovaná ako predbežný výsledok). „Hoci je tento výsledok o štvrtinu nižší ako hodnota vykázaná v roku 2011, znovu sme sa dostali pred všetky ostatné banky v Rakúsku. Tento výsledok sme dosiahli v ďalšom roku, ktorý bol charakteristický náročným hospodárskym prostredím, a napriek významnému zvýšeniu pomeru Core Tier 1, ako aj úhrade významného bankového odvodu,“ povedal Herbert Stepic, generálny riaditeľ RBI. Zisk pred zdanením klesol o 24,9 % na 1 032 miliónov eur (2011: 1 373 miliónov eur), kým zisk po zdanení klesol o 23,2 % na 748 miliónov eur (2011: 974 miliónov eur). Zisk na akciu klesol z 3,95 eura v roku 2011 o 1,25 na 2,70 eura. Predstavenstvo navrhne na výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať v júni 2013, vyplatenie dividend za rok 2012 vo výške 1,17 eura na akciu. Celkovo to bude predstavovať vyplatenie 228,7 miliónov eur.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/rbi-konsolidovanym-ziskom-725-milionov-eur-znovu-stala-najziskovejsou-rakuskou-bankou/