BANKOVÝ SEKTOR V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE: ROK 2014 OTESTUJE DIVERZIFIKOVANOSŤ BÁNK

| 16.05.2014

  • Rast aktív je v krajinách SVE aj naďalej výraznejší ako v krajinách eurozóny
  • Jasný obrat k lepšiemu v bankovom podnikaní v strednej Európe
  • Banky sa opäť sústreďujú na stratégie pre jednotlivé krajiny namiesto veľkých fúzií a akvizícií
  • Riziková disciplína sa vypláca; pomer problematických úverov v krajinných SVE sa pohybuje okolo 9%
  • Dvojciferný ukazovateľ RoE možno dosiahnuť v bankovníctve v krajinách SVE

„Rok 1989 bol pre európsky kontinent kľúčovým rokom, nakoľko bol rokom znovuspojenia Európy a znamenal začiatok éry enormného politického, sociálneho a ekonomického rozvoja – najmä v regióne strednej a východnej Európy (SVE) . Táto éra sa dočasne skončila v roku 2008, keď sa zo Západu smerom na Východ začali šíriť prvé známky najvážnejšej finančnej krízy v súčasnej histórii. Dnes sú už trhy stabilizované a ekonomické vyhliadky povzbudivé, hoci súčasné napätie na Ukrajine a mnohé nové bankové nariadenia, najmä v eurozóne, dávajú dôvody na obavy a neistotu. Som presvedčený, že rok 2014 bude pre európsky bankový sektor rozhodujúcim, nakoľko preverí diverzifikačné stratégie bánk pôsobiacich v regióne SVE. Zároveň však verím, že väčšina krajín SVE je dnes silnejšia a stabilnejšia ako pred šiestimi rokmi,“ povedal Karl Sevelda, generálny riaditeľ Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/bankovy-sektor-strednej-vychodnej-europe-rok-2014-otestuje-diverzifikovanost-bank/