DESAŤ TÉM TÝKAJÚCICH SA KAPITÁLOVÉHO TRHU NA ROK 2014

| 11.12.2013

  • Predpoklad rastu: rozvinuté ekonomiky v čele
  • SVE: Stredná Európa má v raste náskok pred krajinami SNŠ
  • Politika v regióne SVE: voľby, pripravované zmeny v daniach a regulačné opatrenia ako faktory zvyšujúce neistotu
  • Centrálne banky: koniec nadmernej likvidity s dopadom na finančné trhy
  • Čína: mäkké pristátie stlmilo ceny komodít a posilnilo jen
  • Európa na ceste k bankovej únii
  • Rozdelenie aktív: kmeňové akcie sú napriek vyšším rizikám stále atraktívnejšie než dlhopisy
  • Vysoká cena reštrukturalizácie nemeckej energetiky
  • Ceny ropy sa zotavili
  • Trendy v technológii: Internet vecí, 3D tlačiarne a mobilné platby

 

„Hlavné indikátory na rok 2014 naznačujú oživenie globálneho rastu. Rozvinuté ekonomiky sa držia v čele, keď čistý vývoz a súkromné investície podporujú rast. V USA sa očakáva rast v hodnote 2,5 percent, v Japonsku 2,3 percent a v Eurozóne 1,5 percenta. Aj vznikajúce trhy, akými sú napríklad krajiny strednej a východnej Európy (SVE), vykážu mierny nárast v hodnote tesne pod 2 percentá.“ Tak otvára Peter Brezinschek, hlavný analytik organizácie Raiffeisen Research, svoj prehľad o kapitálových trhoch na rok 2014 s prognózami rastu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/desat-tem-tykajucich-kapitaloveho-trhu-rok-2014/