FINANČNÉ TRHY V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE OVPLYVNENÉ GLOBÁLNOU DISKUSIOU O LIKVIDITE

| 04.07.2013

  • V roku 2013 najnižší rast HDP od krízy v roku 2009
  • Zmiešaná výkonnosť na trhoch cenných papierov v strednej a východnej Európe, negatívne vplyvy spôsobené slabou hospodárskou aktivitou a menovou politikou USA
  • Vstup Chorvátska do EÚ otvára dlhodobé možnosti pre burzu cenných papierov v Záhrebe
  • Cieľ ATX: 2 550 bodov do konca roka
  • Favoriti pre Rakúsko a strednú a východnú Európu: RHI, Letisko Viedeň, Lenzing, Netia, Komerční banka, Egis, Magnit
  • Favoriti pre Rakúsko a strednú a východnú Európu: RHI, Letisko Viedeň, Lenzing, Netia, Komerční banka, Egis, Magnit

 

„Hodnoty HDP v strednej a východnej Európe boli za prvý štvrťrok 2013 dosť zmiešané, ale celkový tón udávajú negatívne trendy. Zatiaľ čo výsledky Rumunska a Maďarska prekračujú očakávania, väčšie ekonomiky v regióne, napríklad v Rusku, na Ukrajine, v Poľsku a v Česku, sú sklamaním. Stagnujúce výsledky v Rakúsku zodpovedali našim odhadom. V roku 2013 sme zaznamenali najnižší rast HDP od krízy v roku 2009,“ týmito slovami začína svoju analýzu na tretí štvrťrok v nedávnej publikácii „Stratégie Rakúska a strednej a východnej Európy“ Peter Brezinschek, šéf Raiffeisen Research, organizačnej zložky Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/financne-trhy-strednej-vychodnej-europe-ovplyvnene-globalnou-diskusiou-likvidite/