KARL SEVELDA VYMENOVANÝ ZA NOVÉHO CEO SPOLOČNOSTI RBI

| 07.06.2013

  • 15 rokov v banke, zástupca CEO od roku 2010
  • vyjadrenie dôvery v mene Dozornej rady a potvrdenie obchodnej stratégie
  • Johann Strobl novým zástupcom CEO

Dozorná rada spoločnosti Raiffeisen Bank International AG (RBI) dnes s okamžitou platnosťou prijala rezignáciu doterajšieho CEO Herberta Stepica. Toto rozhodnutie prišlo po tom ako Herbert Stepic ponúkol rezignáciu zo svojej pozície z osobných dôvodov dňa 24. mája 2013. Zároveň bol novým CEO vymenovaný Karl Sevelda (63), ktorý je členom predstavenstva zodpovedným za firemné bankovníctvo. P. Sevelda bude vykonávať svoje nové povinnosti s okamžitou platnosťou. Jeho nová zmluva vyprší v polovici roka 2017. Johann Strobl bol vymenovaný za nového zástupcu CEO a jeho zmluva, ako aj zmluva CFO Martina Grülla bola predĺžená do polovice roka 2017.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/karl-sevelda-vymenovany-za-noveho-ceo-spolocnosti-rbi/