Nová web stránka

| 30.06.2014

  • Eurozóna: nízka inflácia, ale bez rizika deflácie
  • Centrálne banky: Fed pribrzďuje, ECB šliape na plyn
  • EUR/USD: euro pod tlakom
  • Naďalej pretrváva výnosový potenciál na akciových trhoch
  • Akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín dobiehajú náskok

„Pri všeobecnom pohľade rast HDP eurozóny za prvý štvrťrok o 0,2 % zaostal za našimi očakávaniami, v dôsledku čoho sme svoje prognózy celkového rastu eurozóny za rok 2014 revidovali z úrovne 1,5 % na 1,2 %. Naďalej však predpokladáme mierne zvýšenie ekonomického rastu v druhej polovici roka a jeho vrchol očakávame v roku 2015 vo výške 2 %. V tomto momente nevidíme žiadne riziko deflácie v eurozóne. Znižovanie cien v potravinárstve a energetike však viedlo k celkovej miere inflácie vo výške 0,5 %, ktorá nedosahuje úroveň jadrovej inflácie vo výške 0,8 %. Napriek pomaly rastúcim úrovniam ostane priemerná inflácia výrazne pod cenovým cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Tento rok predstavuje očakávaná miera inflácie eurozóny 0,8 % a v roku 2015 mierne zvýšenie na 1,3 %, pričom obe tieto úrovne sú jasne pod cieľovou úrovňou ECB vo výške okolo 2 %, ale zároveň majú ďaleko od inflácie,” uviedol Peter Brezinschek, vedúci útvaru Raiffeisen Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI) prezentáciu „Stratégie pre globálne trhy“.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/nova-web-stranka/