ODLIŠNÝ POLITICKÝ A EKONOMICKÝ VÝVOJ V RÁMCI SVE

| 30.09.2014

  • Rakúsko: sklamanie z dynamiky hospodárskeho cyklu
  • SVE: kombinácia robustného rastu v SE a recesie na Ukrajine a v Rusku
  • Cieľ ATX: 2 380 bodov do konca roka
  • Kľúčové sektory: priemysel, finančné spoločnosti, ropa a plyn

„V porovnaní s inými kľúčovými krajinami eurozóny je pre Rakúsko charakteristické oslabenie ekonomického sentimentu. Hospodársky rast v Rakúsku bude preto pravdepodobne aj v nasledujúcich štvrťrokoch veľmi utlmený. Vzhľadom na slabší výhľad na vývoj domáceho dopytu sa tempo rastu HDP pravdepodobne udrží na podobných úrovniach, ako to bolo donedávna (plus 0,2 % medzikvartálne v druhom štvrťroku) až do prvého štvrťroku 2015. Zdá sa, že po prvom štvrťroku sa dynamika zvýši vďaka spotrebe a investíciám súkromného sektora, ale rast bude oproti predchádzajúcim úrovniam pravdepodobne naďalej skromný. Takýto vývoj by znamenal tempo rastu HDP na úrovni 0,9 % v roku 2014, 1,2 % v roku 2015 a 1,9 % v roku 2016.,“ uviedol v úvode svojej stratégie pre „Rakúsko a SVE“ na štvrtý štvrťrok 2014 Peter Brezinschek, hlavný analytik Raiffeisen Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/odlisny-politicky-ekonomicky-vyvoj-ramci-sve/