RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL S KONSOLIDOVANÝM ZISKOM 411 MILIÓNOV € ZA PRVÉ TRI ŠTVRŤROKY 2013

| 27.11.2013

Nárast čistých úrokových výnosov o 7,0 % na 2 776 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 2,596 milióna €)

Medziročný nárast čistej úrokovej marže o 48 bázických bodov na 3,08 %

Nárast čistých výnosov z poplatkov a provízií o 7,3 percent na 1 203 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 1 120 miliónov €)

Nárast výnosov z prevádzkovej činnosti o 6,7 % na 4 267 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 4 000 miliónov €)

Zvýšenie režijných nákladov o 4,0 % na 2 430 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 2 336 miliónov €)

  • Zvýšenie rezerv na straty spôsobené znížením hodnoty o 28,3 % na 800 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 623 miliónov €)
  • Pokles zisku pred zdanením o 37,6 % na 696 miliónov € spôsobené jednorazovými pozitívnymi účinkami v roku 2012 (3. štvrťrok 2012: 1 115 miliónov €)
  • Pokles konsolidovaného zisku o 51,2 % na 411 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 842 miliónov €)
  • Nárast nesplácaných úverov na 10,3 % (o 0,5 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom roka 2012)
  • Základný pomer Tier 1 (celkové riziko) vo výške 10,1 % (na konci roka 2012: 10,7 %)
  • Pokles výnosov na jednu akciu z 3,55 € v porovnávanom období roku 2012 na 1,34 €

 

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards – IFRS).

Raiffeisen Bank International AG (RBI) aj napriek ešte stále ťažkému trhovému prostrediu a zdržanlivým ekonomickým predpovediam dosiahla za prvé tri štvrťroky 2013 zisk pred zdanením vo výške 696 miliónov €. Pokles o 419 miliónov € v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spôsobili predovšetkým jednorazové efekty v roku 2012, napríklad predaj dlhopisov a spätný odkup hybridného kapitálu tier 1 v celkovej výške 269 miliónov. Zisk po zdanení klesol o 48,0 % na 461 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 889 miliónov €); dôvodom sú zvýšené daňové kvóty. Konsolidovaný zisk klesol o 51,2 % na 411 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 842 miliónov €). Výnosy na akciu klesli o 2,21€ na 1,34 €. V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavovali 3,55 €.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/raiffeisen-bank-international-konsolidovanym-ziskom-411-milionov-za-prve-tri-stvrtroky-2013/