Raiffeisen banka pripravuje modernizáciu svojej internej IT siete

| 10.04.2024

Modernizácia internej siete umožní Raiffeisen banke flexibilnejšie riadiť svoje vlastné procesy a technológie.

Tatra banka Group, ktorej súčasťou je aj Raiffeisen banka, predstavuje v súčasnosti nielen sieť pobočiek, ale i spoločnosť s komplexnou IT štruktúrou. Svojim klientom neustále prináša novinky, ktorými zvyšuje ich komfort, rovnako ako aj užívateľský zážitok. Takéto zmeny si vyžadujú, aby aj interné systémy kráčali s dobou. Tatra banka Group zároveň kladie zvýšený dôraz na digitálnu bezpečnosť, a preto do nej investuje významné finančné prostriedky.

Z uvedených dôvodov preto pripravuje banka modernizáciu internej počítačovej siete. Prístup softvérovo definovanej siete (Software Defined Networking) prinesie centrálny manažment jednotlivých odvetví a ich efektívnejšie riadenie.

„V Tatra banka Group sledujeme aktuálne trendy nielen z pohľadu možných noviniek pre našich klientov, ale i efektívneho riadenia vlastných procesov a technológií. Modernizácia internej siete nám tak umožní  flexibilnejšie riadiť svoju infraštruktúru,“ vysvetlil Martin Galo, riaditeľ odboru IT služieb Tatra banka Group.

Prechod na modernejšiu sieť je náročný projekt. Jeho realizácia je tak rozložená na niekoľko fáz v rôznych časových úsekoch počas celého roka. Pri plánovaných technických odstávkach sa banka vždy usiluje zachovať pohodlie, na ktoré sú klienti zvyknutí, preto aj v prípade tejto aktivity bude úpravy realizovať výlučne v nočných a skorých ranných hodinách. O odstávkach budú klienti zároveň dostatočne vopred informovaní na webovej stránke banky a prostredníctvom Internet bankingu.

Tlačiť
www.raiffeisen.sk | Kontakt 0850 850 555 | © 2021 Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka
https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/tlacove-spravy/raiffeisen-banka-pripravuje-modernizaciu-svojej-internej-it-siete/